Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій релейного захисту, автоматики та контролю з
розширеною апаратно-логічною конфігурацією
для підстанцій і приєднань 6-154 кВ
РЗЛ-05.АХ

 

РЗЛ-05.A4
РЗЛ-05.A4


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Резервне живлення від ланцюгів ТС

Резервне живлення
від струмових ланцюгів ТС


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Програмування логіки

Можливість програмування
логіки (ВПЛ)


Дуговий захист

Інтегрований дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків


advantage-rzl-05

Дешунтування струмових
соленоїдів вимикачів

Призначення РЗЛ-05.АХ

Мікропроцесорні пристрої РЗА серії РЗЛ-05.АХ з розширеною апаратно-логічною конфігурацією призначені для виконання функцій релейного захисту, автоматики, сигналізації, реєстрації аварійних параметрів, діагностики та керування вимикачами різноманітних приєднань напругою 6-154 кВ комплектних розподільчих пристроїв з постійним, змінним або випрямленим оперативним струмом.

Пристрої РЗЛ-05.АХ забезпечують роботу з різноманітними типами вимикачів з видачею команди на вимикання, в тому числі від незалежного накопичувального конденсатора, а також роботу з вимикачами, котушки вимикання якого включені «за схемою дешунтування».

Пристрої РЗЛ-05.АХ призначені для встановлення в релейних відсіках КСВ, КРУ, КРУН електричних станцій і підстанцій, а також на панелях, в шафах керування, розташованих в релейних залах і пунктах керування.

 

Використання РЗЛ-05.АХ:

 • захист повітряних і кабельних ліній для підстанцій та РП 6-154 кВ з постійним і змінним оперативним струмом;
 • захист різних приєднань вводу і секційного вимикача 6 - 154 кВ;
 • реалізація функцій АВР і ВНР для підстанцій 6 – 154 кВ;
 • резервний захист трансформатора напругою 35 - 220 кВ.

 

Апаратні особливості РЗЛ-05.АХ:

 • габарити пристрою 265х240х195 мм або 280x260x195 мм (РЗЛ-05.А5, РЗЛ-05.А6)
 • можливість утопленого (на панелях, щитах чи шафах керування) монтажу;
 • універсальне живлення пристрою (змінна, постійна, випрямлена напруга, живлення від струмових ланцюгів);
 • два блоки живлення від оперативної напруги;
 • два виконання для оперативного живлення й номінальної напруги ДВ (220 В/110 В);
 • вбудована схема шунтування-дешунтування котушок відключення РТМ, РТВ;
 • 8 аналогових входів (IA, IB, IC, 3I0, UA, UB, UC, 3U0) та один вхід датчика температури;
 • датчик температури в корпусі пристрою;
 • 20 дискретних входів (ДВ), в тому числі 3 ДВ типу «сухий контакт», для підключення місцевих органів керування (ключі управління ВВ, ключі блокування, кнопки скидання сигналізації);
 • 17 реле (4 реле з перемикаючою групою контактів, в тому числі одне з пам'яттю спрацювання (K7 - бістабільне) та одне реле сигналізації справності пристрою (KWD));
 • 3 входи для оптоволоконних датчиків дугового захисту з довжиною кабелю 5 м;
 • незамерзаючий OLED-дисплей;
 • місцеве керування вимикачем кнопками «ВКЛ» (зелена) і «OТКЛ» (червона) з передньої панелі;
 • функціональні кнопки меню навігації;
 • повна цифрова мембранна клавіатура для вводу значень уставок і для швидкого доступу до необхідних пунктів меню;
 • 20 світлодіодів (в тому числі 15 – з можливістю вільного налаштування функціоналу);
 • наявність порту зв'язку USB на передній панелі для налаштування пристрою, зчитування журналу та осцилограм;
 • наявність двох ізольованих портів зв'язку RS-485 для зв'язку з АСУ;
 • наявність порту зв’язку Ethernet (ТХ) для зв'язку з АСУ;
 • гальванічна розв’язка всіх входів і виходів, включно з ланцюгами живлення;
 • забезпечення високої завадостійкості за рахунок гальванічної розв'язки всіх входів, виходів, включаючи живлення пристрою;
 • високий опір і міцність ізоляції входів та виходів відносно корпусу й між собою;
 • клеми підключення проводів з фіксацією штекера в підключеному положенні;
 • високі експлуатаційні характеристики (гарантована робота в складних умовах експлуатації (від -40 до +60°С, сейсмостійкість)).

 

Програмні особливості РЗЛ-05.АХ:

 • вільно-програмована логіка (ВПЛ) – широкий спектр можливостей при налаштуванні роботи ДВ, реле та СДІ, а також модифікації логіки роботи функцій захисту, автоматики й контролю через програму «Монітор-2» без перепрограмування пристрою;
 • можливість задання режиму роботи реле: режим фіксації, режим лінійний, режим імпульсний;
 • контроль станів ДВ і реле, а також електричних параметрів приєднання, з передньої панелі пристрою;
 • дві групи уставок з можливістю перемикання по ДВ та з меню;
 • єдине програмне забезпечення для налаштування й контролю «Монітор-2»;
 • збереження конфігурації пристрою в файли й можливість їх запису в інші пристрої РЗЛ-05.AХ, зміна програмного виконання пристрою за допомогою даних файлів;
 • енергонезалежний журнал подій на 254 записи;
 • запис осцилограми від вибраних функцій (збереження 32 осцилограм по 65 секунд кожна);
 • наявність протоколів зв’язку Modbus RTU і Modbus TCP;
 • телеуправління по протоколам Modbus RTU і Modbus TCP;
 • захист доступу до пристрою паролем;
 • безперервний контроль працездатності (самодіагностика) пристрою й блокування виходів при несправності пристрою для виключення хибних спрацювань з видачею сигналу «Відмова» замикаючим / розмикаючим контактом (на вибір).

Більш детально апаратні й програмні особливості РЗЛ-05.AХ описані в відповідному керівництві з експлуатації, доступному за посиланням у розділі «Файли і документація для РЗЛ-05.ВХ».

 

Функції захисту, автоматики і контролю РЗЛ-05.АХ:

 • Струмові захисти від різних видів пошкоджень (струмова відсічка (СВ), максимальний струмовий захист (МСЗ) – 3 ступені, направлений максимальний струмовий захист (в лінію, в шину, з вільним сектором), прискорення МСЗ, блокування МСЗ по напрузі (ВМ-блокування) та по кидкам струму намагнічування, затримка повернення пускового органу МСЗ (у випадку нестійкого пошкодження лінії) (для МСЗ-1 та МСЗ-2), часострумові характеристики (для МСЗ-3) – 5 характеристик);
 • Логічний захист шин (ЛЗШ);
 • Захист від перевантаження (ЗОП) з тривалою витримкою часу;
 • Захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму ЗІ0 від аналогового входу, по розрахунковому струму 3І0 з фазних струмів, по напрузі 3U0, направлений захист від замикань на землю (в лінію, в шину, з вільним сектором) – 3 ступені;
 • Захист мінімальної напруги (ЗМН) з вибором логіки «И/ИЛИ» та з блокуванням по стану вимикача – 2 ступені;
 • Захист від перевищення напруги (ЗПН) – 2 ступені;
 • Захист від несиметрії навантаження та обриву фаз струму (ЗОФ) – 2 ступені;
 • Зовнішній захист з контролем струму (ВнЗ) – 8 ступенів;
 • Дуговий захист на оптоволоконних датчиках (ДгЗ) – 3 датчика;
 • Дуговий захист по ДВ (ДгЗ) (3 ступені) − для роботи з блоками реєстрації дугових замикань, що мають контактний вихід;
 • Захист по температурі від зовнішнього датчика та по внутрішньому датчику пристрою;
 • Функція керування вимикачем;
 • Вимкнення по зміні положення викатного візка вимикача;
 • Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) – 2 цикли;
 • Функція пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ на запит і на резервування);
 • Автоматичне ввімкнення резерву (АВР), що забезпечує ввімкнення секційного вимикача за фактом вимкнення вимикача вводу 1 та наявності напруги на вводі 2 і можливість заборони АВР від сигналів зовнішнього та командного вимкнення;
 • Відновлення нормального режиму (ВНР) після АВР.
 • Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) за частотою та по ДВ (2 черги), в т.ч. блокування алгоритму АЧР при зниженні контрольованої напруги нижче уставки;
 • Частотне автоматичне повторне ввімкнення раніше відключених навантажень при підвищенні частоти до номінальних значень (ЧАПВ) з можливістю контролю напруги мережі;
 • Контроль ланцюгів напруги (КЦН);
 • Функція контролю справності вимикача, контроль ланцюгів вимикання та вмикання (КЦО і КЦВ);
 • Визначення місця пошкодження;
 • Розрахунок ресурсу вимикача;
 • Вимірювання споживаної потужності;
 • Технічний облік електроенергії;
 • Додаткові порогові елементи для редактора ВПЛ;
 • Аварійна та попереджувальна сигналізація з енергонезалежною індикацією за допомогою бістабільного реле.

Більш детально функції захисту, автоматики й контролю РЗЛ-05.AХ описані в відповідному керівництві з експлуатації, доступному за посиланням у розділі «Файли і документація для РЗЛ-05.АХ».

 

Номенклатура пристроїв серії РЗЛ-05.АХ

Виконання пристроїв РЗЛ-05.АХ відрізняються:

 • номінальною напругою живлення та ДВ (220 В, 110В) – вказується окремо;
 • наявністю живлення від струмових ланцюгів;
 • наявністю функції дешунтування РТМ, РТВ;
 • наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків;
 • наявністю порту зв’язку Ethernet (ТХ) замість одного із портів RS-485.

 

Пристрої серії РЗЛ-05.АХ мають 10 виконань:

ВиконанняЖивлення від
струмових
ланцюгів
Ланцюги
дешунтування
3 входа для
оптоволоконных
датчиков
(3 оптоволоконных
датчика в комплекте)
Порт зв’язку
Ethernet (ТХ)
замість одного із
портів RS-485
РЗЛ-05.А1 220В (110В) Ні Ні Ні Ні
РЗЛ-05.А2 220В (110В) Так Ні Ні Ні
РЗЛ-05.А3 220В (110В) Ні Ні Так Ні
РЗЛ-05.А4 220В (110В) Так Ні Так Ні
РЗЛ-05.А5 220В (110В) Так Так Ні Ні
РЗЛ-05.А6 220В (110В) Так Так Так Ні
РЗЛ-05.А11 220В (110В) Ні Ні Ні Так
РЗЛ-05.А12 220В (110В) Так Ні Ні Так
РЗЛ-05.А13 220В (110В) Ні Ні Так Так
РЗЛ-05.А14 220В (110В) Так Ні Так Так

При оформлені замовлення на пристрій серії РЗЛ-05.АХ потрібно вказати необхідне виконання, номінальну напругу живлення і ДВ, керуючись вище наведеною таблицею або відповідною таблицею в керівництві з експлуатації.

 

Комплект постачання пристроїв серії РЗЛ-05.АХ

У комплект постачання пристрою входить:

 • пристрій РЗЛ-05.АХ певного виконання, номінальної напруги оперативного живлення і ДВ;
 • паспорт на пристрій РЗЛ-05.АХ;
 • USB-кабель для зв’язку з ПК довжиною 3 м.
 • 3 датчики дуги ДГД-2/5 з довжиною оптичного волокна 5 м (для виконань РЗЛ-05.А3, РЗЛ-05.А4, РЗЛ-05.А13, РЗЛ-05.А14).

 

Файли та документація для РЗЛ-05.АХ

Документація для роботи з пристроями серії РЗЛ-05.АХ і файли ПЗ «Монитор-2» доступні для вільного завантаження.

Перед роботою з пристроями серії РЗЛ-05.АХ необхідно завантажити файли з цієї сторінки, опираючись на виконання та версію ПЗ пристрою РЗЛ-05.АХ. На сторінці представлені файли для всіх виконань останньої версії ПЗ РЗЛ-05.АХ.

Версія ПЗ й виконання пристрою вказані в меню у розділі «Параметри» (або на наклейці на корпусі пристрою).

Необхідний набір файлів:

1. Остання версія керівництва з експлуатації для пристроїв серії РЗЛ-05.АХ.

РЗЛ-05.А  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АХ (російська мова)
РЗЛ-05.А  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АХ (українська мова)

2. Архів з файлами останньої версії ПЗ «Монитор-2», посібника користувача для ПЗ «Монитор-2» і драйвером для підключення пристрою через USB-порт.

Монитор-2  Завантажити програмне забезпечення ПЗ «Монитор-2»

3. Архіви з набором файлів, які актуальні для поточної версії ПЗ РЗЛ-05.АХ.

В цьому архіві представлені файли, що формують комплект разом із пристроєм:

 • файли версії ПЗ «Монитор-2» актуальної на момент виготовлення пристрою;
 • драйвера для підключення через USB-порт;
 • посібник користувача для ПЗ «Монитор-2»;
 • керівництво з експлуатації для РЗЛ-05.АХ актуальне на момент виготовлення пристрою;
 • файл заводського налаштування вільно програмованої логіки для цього виконання й версії РЗЛ-05.АХ (*.pack).
 • карта адрес Modbus для цього виконання й версії РЗЛ-05.АХ.

УВАГА!!! При роботі з пристроями РЗЛ-05.АХ необхідно використовувати файли з архіву, що є комплектними з цим пристроєм. Не допускається використовувати ПЗ «Монітор-2», більш ранньої версії порівняно з версією, що йде в комплекті. Рекомендовано використовувати або комплектну версію, або останню версію ПЗ «Монітор-2».

Файл заводського налаштування ВПЛ (*.pack) допустимо використовувати лише із пристроєм того ж виконання та версії, що й сам файл (вказано в назві файлу).

Archive_РЗЛ_05_А1_2_V42.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.А1, РЗЛ-05.А2 (Версія ПЗ V42)

Archive_РЗЛ_05_А3_4_V42.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.А3, РЗЛ-05.А4 (Версія ПЗ V42)

 

Архів файлів для ранніх версій РЗЛ-05.АХ

Для завантаження комплектних файлів більш ранніх версій ПЗ пристроїв РЗЛ-05.АХ передбачено окрему сторінку-архів за посиланням:

Архів файлів для різних виконань та версій ПЗ пристрою РЗЛ-05.АХ

На цій сторінці доступні файли, які постачалися раніше на дисках в комплекті з пристроями РЗЛ-05.АХ. Всі архіви відсортовані за виконаннями й версіями ПЗ РЗЛ-05.АХ.

 

Вигляд передньої панелі, роз’ємів і габаритні розміри РЗЛ-05.А4

 

Вигляд спереду РЗЛ-05.А4 Вигляд ззаду РЗЛ-05.А4 Вигляд збоку РЗЛ-05.А4

 

Схема підключення РЗЛ-05.А4

Схема підключення РЗЛ-05.А4