Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Допоміжні пристрої для енергетики

БШД-01 БШД-01 – застосовується для безконтактного, за допомогою симістора, шунтування та дешунтування керованого струмового ланцюга.
УКН-01 УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2 – пристрій автоматичного контролю напруги 3U0 частоти 50 і 150 Гц, контроль цілісності обмоток напруги за величиною струму, що протікає (УКН-01М2).
УАВР-01 УАВР-01 – пристрій виконує автоматичне включення резервного джерела живлення (АВР) при перебоях живлення однієї з секцій, та автоматичне відновлення нормального режиму (ВНР) після успішного спрацьовування АВР.
УСДМ-01 УСДМ-01 – пристрій для передачі стану дискретних сигналів об'єкта автоматизації за протоколом MODBUS RTU до системи моніторингу (управління) та виконання команд системи через вбудовані реле.
ВР-220-01 ВР-220-01 − призначений для забезпечення електроживленням блоків керування BU/TEL-220-XX (BU-220-01) при експлуатації у шафах комплектних розподільчих пристроїв внутрішнього та зовнішнього встановлення (КРУ, КРУН), а також у камерах збірних одностороннього обслуговування (КСО) мережі (6-10) кВ сумісно з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL-10-Х/X УХЛ2 ИТЕА 674152.003 ТУ.
БРП-01 БРП-01 − Блок розділюючий для живлення пристроїв, стабілізації напруги та захисту від перешкод БРП-01
rnm-01 РНМ-01 − Мікропроцесорний пристрій реле напряму потужності РНМ-01 призначений для використання у складі схем релейного захисту як чутливий орган, що реагує на знак напрямку потужності, до місця де виникло КЗ на ділянці мережі, що захищається.
BU-220-01 BU-220-01 − Блок управління BU-220-01 (далі - БУ) призначений для керування (увімкнення та вимкнення) комутаційними модулями серії ISM15_LD (далі КМ). БУ призначений для експлуатації в релейних шафах комплектних розподільних пристроїв внутрішньої та зовнішньої установки (КРП, КРПЗ), а також у камерах збірних одностороннього обслуговування (КЗО) мережі (6-10) кВ.