Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Блок управління
BU-220-01

 

BU-220-01

BU-220-01

Призначення

Блок управління BU-220-01 (далі - БУ) призначений для керування (увімкнення та вимкнення) комутаційними модулями серії ISM15_LD (далі КМ). БУ призначений для експлуатації в релейних шафах комплектних розподільних пристроїв внутрішньої та зовнішньої установки (КРП, КРПЗ), а також у камерах збірних одностороннього обслуговування (КЗО) мережі (6-10) кВ.

 

#  Завантажити керівництво з експлуатації BU-220-01

Устрій та робота блоку управління

Блок управління конструктивно виконаний у закритому металевому корпусі. Усі елементи електричної принципової схеми змонтовані на одній друкованій платі. Плата жорстко закріплена всередині корпусу БУ. На бічній поверхні корпусу розміщено роз'єм WAGO для підключення БУ. На цій же поверхні над роз'ємом встановлений тримач вставки плавкої (запобіжник) та індикатор перегорання вставки плавкої (ВП).

Робота БУ в режимі «Увімкнення»

Ввімкнення комутаційного модуля здійснюється підключенням обмоток його електромагнітного приводу (ланцюга електромагніту) до ланцюга живлення БУ. Увімкнення комутаційного модуля блоком можливе тільки у випадку замкненого стану датчика положення комутаційного модуля (блок-контакту) (контакт 5 «БК1» та контакт 6 «БК2»), що відповідає вимкненому положенню комутаційного модуля. Режим «Увімкнення» починається з моменту замикання ланцюга керування ввімкненням (контакту 7 «ВО» та контакту 8 «ВКЛ»), тобто подачі команди увімкнення. Режим «Увімкнення» можна умовно поділити на 4 етапи:

  • затримка ввімкнення;
  • увімкнення комутаційного модуля;
  • постановка на магнітну защіпку;
  • гасіння енергії електромагніту комутаційного модуля.

Робота Блоку в режимі «Вимкнення»

Режим «Вимкнення» починається з моменту замикання ланцюга керування вимкненням (контакту 7 «ВО» та контакту 9 «ОТКЛ»), тобто з подачі команди вимкнення. Вимкнення комутаційного модуля здійснюється підключенням конденсатора вимкнення до ланцюга електромагніту. При цьому напруга до ланцюга електромагніту прикладається у зворотній полярності по відношенню до вмикаючої напруги. Вимкнення комутаційного модуля можливе за будь-якого стану блок-контакту. Вимкнення відбувається не відразу після подачі команди вимкнення, а через деякий час затримки. Необхідність затримки вимкнення викликана конструктивними особливостями комутаційного модуля та використовуваним способом конденсаторного вимкнення

Робота БУ в режимі «Вимкнення від струмових ланцюгів»

Вимкнення вимикача від струмових ланцюгів за відсутності напруги живлення можливе при протіканні через струмові ланцюги струму більше 3 А. Трансформатори ТТ1 та (або) ТТ2 забезпечують заряд конденсатора С4 до рівня, необхідного для вимкнення комутаційного модуля. В якості порогового елементу слугує реле KV2 (за умови, що команда вимкнення подана). Як тільки напруга на конденсаторі С3 досягне рівня ввімкнення реле KV2, контакти KV2-2 замикаються і конденсатор С4 розряджається через ланцюг електромагніту, вимикаючи комутаційний модуль.

Робота БУ в режимі «Блокування від повторних ввімкнень»

БУ забороняє повторне ввімкнення після вимкнення комутаційного модуля, якщо команда ввімкнення залишається поданою. Блокування здійснюється за допомогою реле KV2. Якщо команда ввімкнення залишається поданою, то при наступному вимкненні комутаційного модуля контакт KV2-4 підключає обмотку реле KV2 до ланцюга живлення через контакти KV3-4. Блок залишиться в режимі блокування, доки команда ввімкнення не буде знята на 1,5 с (не менше).

Технічні параметри

 

ПараметриBU-220-01
Номінальна напруга живлення БУ (від ВР-220-01), В = 230
Діапазон допустимих напруг живлення БУ, В
75...300
75...260
Струм споживання БУ по ланцюгу живлення при напрузі 230 В:
а) в режимі очікування ввімкнення (комутаційний модуль відключений, ланцюги керування розімкнуті), не більше, мА
б) в режимі очікування відключення (комутаційний модуль включений, ланцюги керування розімкнуті), не більше, мА
в) в режимі блокування від повторних увімкнень, не більше, мА
г) в процесі ввімкнення комутаційного модуля - середнє/пікове, не більше, А
11-16
1,6
40
9/12
Максимальний струм, що тече в ланцюгу керування ввімкненням при напрузі живлення 230 В, не більше, мА 9
Максимальний струм, що тече в ланцюгу керування вимкненням при напрузі живлення 230 В, не більше, мА 12
Власний час увімкнення вимикача БУ від моменту замикання ланцюга керування ввімкненням, не більше, мс 100
Власний час вимкнення вимикача БУ від моменту замикання ланцюга керування вимкненням, не більше, мс 70
Власний час вимкнення комутаційного модуля БУ від струмових ланцюгів* (25 °С) при таких діючих значеннях струму будь-якої із фаз:
- 5 А, не більше, с
- 10 А, не більше, с
- 20 А, не більше, с

0,50
0,25
0,20
Потужність, споживана струмовими ланцюгами однієї із фаз при вимкненні від цих струмових ланцюгів:
- 10 А, не більше, ВА
- 50 А, не більше, ВА

25
230
Повний вхідний опір струмових ланцюгів однієї з фаз в режимі очікування вимкнення, не більше, Ом 0,09
Час збереження здатності БУ до вимкнення комутаційного модуля від моменту зникнення напруги на вході блоку живлення (БЖ):
- після ввімкнення комутаційного модуля (БЖ розряджений), не менше, с
- коли БЖ заряджений (готовий до ввімкнення), не менше, с

10
20
Час готовності БУ до ввімкнення комутаційного модуля від моменту подачі напруги на БЖ, не більше, с 5**
Час готовності БУ до вимкнення комутаційного модуля від моменту подачі напруги на БЖ, не більше, с 10**
Мінімально необхідний час замкненого стану ланцюга керування ввімкненням для ввімкнення комутаційного модуля, не менше, мс 63
Мінімально необхідний час замкненого стану ланцюга керування вимкненням для вимкнення комутаційного модуля, не менше, мс 90
Мінімально можлива тривалість циклу ВО (по головним контактам ISM), не більше, мс 110
Маса БУ, кг, не більше 2
Габарити БУ, мм, не більше 192×120×68

 

Примітки:
*) Електричні параметри Блоку наведені для нормальних умов навколишнього середовища, та номінальних значень напруги живлення.
**) У разі опору навантаження менше зазначеного Блок зберігає працездатність, проте не гарантуються номінальна вихідна напруга, споживана потужність, час встановлення вихідної напруги

#  Завантажити керівництво з експлуатації BU-220-01