Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій релейного захисту, автоматики та контролю
для трансформатора напруги 110-35-10(6) кВ
РЗЛ-05.ТН

 

РЗЛ-05.ТН
РЗЛ-05.ТН


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Дуговий захист

Інтегрований дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків


Програмування логіки

Можливість програмування
логіки (ВПЛ)

Призначення РЗЛ-05.ТН

Пристрій РЗЛ-05.ТН призначений для виконання функцій релейного захисту та автоматики, управління, реєстрації та сигналізації трансформатора напруги 110-35-10(6) кВ комплектних розподільчих пристроїв на енергетичних, промислових об'єктах.

РЗЛ-05.ТН встановлюються в розподільні пункти, трансформаторні підстанції, станції оснащені гарантованим (постійною, змінною або випрямленою напругою) та негарантованим оперативним струмом.

Пристрій може розміщуватися: у релейних відсіках КСВ, КРУ, КРУН, панелях, шафах управління.

 

Використання РЗЛ-05.ТН:

Комплексний захист підстанції по напрузі (контроль та керування ТН1 першої секції шин, ТН2 - допоміжного трансформатора ТСН).

 

Апаратні особливості РЗЛ-05.ТН:

 • габарити пристрою 205х240х182 мм;
 • можливість утопленого (на панелях, щитах чи шафах керування) монтажу або виступаючого з використанням спеціальних кріплень;
 • універсальне живлення пристрою (змінна, постійна, випрямлена напруга);
 • два блоки живлення від оперативної напруги;
 • два виконання для оперативного живлення й номінальної напруги ДВ (220 В/110 В);
 • 7 аналогових входів (UA, UB, UC, 3U0, UТСН1, UТСН2, UТН1) та один вхід датчика температури;
 • датчик температури в корпусі пристрою;
 • 12 дискретних входів (ДВ), в тому числі 3 ДВ типу «сухий контакт», для підключення місцевих органів керування (ключі управління ВВ, ключі блокування, кнопки скидання сигналізації);
 • 13 реле (4 реле з перемикаючою групою контактів, в тому числі одне з пам'яттю спрацювання (K7 - бістабільне) та одне реле сигналізації справності пристрою (KWD));
 • 3 входи для оптоволоконних датчиків дугового захисту з довжиною кабелю 5 м;
 • незамерзаючий OLED-дисплей;
 • функціональні кнопки меню навігації;
 • повна цифрова мембранна клавіатура для вводу значень уставок і для швидкого доступу до необхідних пунктів меню;
 • 20 світлодіодів (в тому числі 15 – з можливістю вільного налаштування функціоналу);
 • наявність порту зв'язку USB на передній панелі для налаштування пристрою, зчитування журналу та осцилограм;
 • наявність двох ізольованих портів зв'язку RS-485 для зв'язку з АСУ;
 • гальванічна розв’язка всіх входів і виходів, включно з ланцюгами живлення;
 • забезпечення високої завадостійкості за рахунок гальванічної розв'язки всіх входів, виходів, включаючи живлення пристрою;
 • високий опір і міцність ізоляції входів та виходів відносно корпусу й між собою;
 • клеми підключення проводів з фіксацією штекера в підключеному положенні;
 • високі експлуатаційні характеристики (гарантована робота в складних умовах експлуатації (від -40 до +60°С, сейсмостійкість)).

 

Програмні особливості РЗЛ-05.ТН:

 • вільно-програмована логіка (ВПЛ) – широкий спектр можливостей при налаштуванні роботи ДВ, реле та СДІ, а також модифікації логіки роботи функцій захисту, автоматики й контролю через програму «Монітор-2» без перепрограмування пристрою;
 • можливість задання режиму роботи реле: режим фіксації, режим лінійний, режим імпульсний;
 • контроль станів ДВ і реле, а також електричних параметрів приєднання, з передньої панелі пристрою;
 • дві групи уставок з можливістю перемикання по ДВ та з меню;
 • єдине програмне забезпечення для налаштування й контролю «Монітор-2»;
 • збереження конфігурації пристрою в файли й можливість їх запису в інші пристрої РЗЛ-05.ТН, зміна програмного виконання пристрою за допомогою даних файлів;
 • енергонезалежний журнал подій на 254 записи;
 • запис осцилограми від вибраних функцій (збереження 32 осцилограм по 65 секунд кожна);
 • наявність протоколів зв’язку Modbus RTU;
 • телеуправління по протоколам Modbus RTU;
 • захист доступу до пристрою паролем;
 • безперервний контроль працездатності (самодіагностика) пристрою й блокування виходів при несправності пристрою для виключення хибних спрацювань з видачею сигналу «Відмова» замикаючим / розмикаючим контактом (на вибір).

Більш детально апаратні й програмні особливості РЗЛ-05.ТН описані в відповідному керівництві з експлуатації, доступному за посиланням у розділі «Файли для РЗЛ-05.ТН».

 

Функції захисту, автоматики і контролю РЗЛ-05.ТН:

 • Вольтметрове блокування (Пуск МТЗ за напругою)
 • Захист нульової послідовності (ЗНЗ по 3Uо) з визначенням пошкодженої фази – 3 ступені;
 • Захист мінімальної напруги (ЗМН) з вибором логіки «І/АБО» – 3 ступені;
 • Захист мінімальної напруги допоміжного каналу (ЗМН-В) для трансформаторів напруги ТН2 та трансформаторів власних потреб ТСН;
 • Захист від підвищення напруги (ЗПН) із вибором логіки «І/АБО» – 2 ступені;
 • Захист від підвищення напруги допоміжного каналу (ЗПН-В) для трансформатора напруги ТН2 та трансформаторів власних потреб ТСН;
 • Захист від підвищення напруги зворотної послідовності (ЗПН U2) – 2 ступені;
 • Зовнішній захист з контролем напруги (ВнЗ) – 8 ступенів;
 • Дуговий захист на оптоволоконних датчиках (ДгЗ) – 3 датчика;
 • Дуговий захист по ДВ (ДгЗ) (3 ступені) − для роботи з блоками реєстрації дугових замикань, що мають контактний вихід;
 • Захист по температурі від зовнішнього датчика та по внутрішньому датчику пристрою;
 • Автоматичне ввімкнення резерву (АВР);
 • Відновлення нормального режиму (ВНР);
 • Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) за частотою та по ДВ (3 черги), в т.ч. блокування алгоритму АЧР при зниженні контрольованої напруги нижче уставки;
 • Частотне автоматичне повторне ввімкнення раніше відключених навантажень при підвищенні частоти до номінальних значень (ЧАПВ) з можливістю контролю напруги мережі;
 • Контроль ланцюгів напруги (КЦН);
 • Контроль справності ланцюгів напруги допоміжного каналу (КЦН-В) для трансформаторів напруги ТН2 та трансформаторів власних потреб ТСН;
 • Додаткові порогові елементи для редактора ВПЛ;
 • Аварійна та попереджувальна сигналізація з енергонезалежною індикацією за допомогою бістабільного реле.

Більш детально функції захисту, автоматики й контролю РЗЛ-05.ТН описані в відповідному керівництві з експлуатації, доступному за посиланням у розділі «Файли для РЗЛ-05.ТН».

 

Номенклатура пристроїв серії РЗЛ-05.ТН

Виконання пристроїв РЗЛ-05.ТН відрізняються:

 • номінальною напругою живлення та ДВ (220 В, 110В) – вказується окремо;
 • наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків.

 

Пристрої серії РЗЛ-05.ТН мають 2 виконання:

РЗЛ-05.ТН01 220В (110 В) – пристрій захисту та управління ТН без входів для оптоволоконних датчиків;

РЗЛ-05.ТН03 220В (110 В) – пристрій захисту та управління ТН з наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків.

При оформлені замовлення на пристрій серії РЗЛ-05.ТН потрібно вказати необхідне виконання, номінальну напругу живлення і ДВ, керуючись вище наведеною таблицею або відповідною таблицею в керівництві з експлуатації.

 

Комплект постачання пристроїв серії РЗЛ-05.ТН

У комплект постачання пристрою входить:

 • пристрій РЗЛ-05.ТН певного виконання, номінальної напруги оперативного живлення і ДВ;
 • паспорт на пристрій РЗЛ-05.ТН;
 • USB-кабель для зв’язку з ПК довжиною 3 м.
 • 3 датчики дуги ДГД-2/5 з довжиною оптичного волокна 5 м (для виконання РЗЛ-05.ТН03).

 

Файли та документація для РЗЛ-05.ТН

Документація для роботи з пристроями серії РЗЛ-05.ТН і файли ПЗ «Монитор-2» доступні для вільного завантаження.

Перед роботою з пристроями серії РЗЛ-05.ТН необхідно завантажити файли з цієї сторінки, опираючись на виконання та версію ПЗ пристрою РЗЛ-05.ТН. На сторінці представлені файли для всіх виконань останньої версії ПЗ РЗЛ-05.ТН.

Версія ПЗ й виконання пристрою вказані в меню у розділі «Параметри» (або на наклейці на корпусі пристрою).

Необхідний набір файлів:

1. Остання версія керівництва з експлуатації для пристроїв серії РЗЛ-05.ТН.

РЗЛ-05.ТН  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.ТН (російська мова)
РЗЛ-05.ТН  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.ТН з клавіатурою на 6 кнопок навігації (російська мова)
РЗЛ-05.ТН  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.ТН з клавіатурою на 6 кнопок навігації (українська мова)

2. Архів з файлами останньої версії ПЗ «Монитор-2», посібника користувача для ПЗ «Монитор-2» і драйвером для підключення пристрою через USB-порт.

Монитор-2  Завантажити програмне забезпечення ПЗ «Монитор-2»

3. Архіви з набором файлів, які актуальні для поточної версії ПЗ РЗЛ-05.ТН.

В цьому архіві представлені файли, що формують комплект разом із пристроєм:

 • файли версії ПЗ «Монитор-2» актуальної на момент виготовлення пристрою;
 • драйвера для підключення через USB-порт;
 • посібник користувача для ПЗ «Монитор-2»;
 • керівництво з експлуатації для РЗЛ-05.ТН актуальне на момент виготовлення пристрою;
 • файл заводського налаштування вільно програмованої логіки для цього виконання й версії РЗЛ-05.ТН (*.pack).
 • карта адрес Modbus для цього виконання й версії РЗЛ-05.ТН.

УВАГА!!! При роботі з пристроями РЗЛ-05.ТН необхідно використовувати файли з архіву, що є комплектними з цим пристроєм. Не допускається використовувати ПЗ «Монітор-2», більш ранньої версії порівняно з версією, що йде в комплекті. Рекомендовано використовувати або комплектну версію, або останню версію ПЗ «Монітор-2».

Файл заводського налаштування ВПЛ (*.pack) допустимо використовувати лише із пристроєм того ж виконання та версії, що й сам файл (вказано в назві файлу).

Archive_РЗЛ_05_ТН1_2_V10.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.ТН01 (версія ПО V 10)

Archive_РЗЛ_05_M_14_16_V15.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.ТН03 (версія ПО V 10)

Archive_РЗЛ_05_M_34_36_V16.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.ТН01 з клавіатурою на 6 кнопок навігації (версія ПО V 11)

Archive_РЗЛ_05_M_34_36_V16.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.ТН03 з клавіатурою на 6 кнопок навігації (версія ПО V 11)

 

Архів файлів для ранніх версій РЗЛ-05.ТН

Для завантаження комплектних файлів більш ранніх версій ПЗ пристроїв РЗЛ-05.ТН передбачено окрему сторінку-архів за посиланням:

Файли дисків для різних виконань та версій ПЗ пристрою РЗЛ-05.ТН

На цій сторінці доступні файли, які постачалися раніше на дисках в комплекті з пристроями РЗЛ-05.ТН. Всі архіви відсортовані за виконаннями й версіями ПЗ РЗЛ-05.ТН.

 

 

Вигляд передньої панелі, роз’ємів і габаритні розміри РЗЛ-05.ТН03

 

Вигляд спереду RZL-05.ТН Вигляд ззаду RZL-05.ТН Вигляд збоку RZL-05.ТН

 

Схема підключення РЗЛ-05.ТН03

Схема підключення РЗЛ-05.ТН03

Схема підключення РЗЛ-05.ТН03