Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій захисту, автоматики та контролю для підстанцій і приєднань 6-154 кВ
RZL-600

 

RZL-600 - пистрій захисту, автоматики та контролю для підстанцій і приєднань 6-154 кВ
RZL-600


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Резервне живлення від ланцюгів ТС

Резервне живлення
від ланцюгів ТС


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Програмування логіки

Можливість програмування
логіки (під замовлення)


Дуговий захист

Дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків


advantage-rzl-05

Дешунтування струмових
соленоїдів вимикачів

Призначення RZL-600

Нові пристрої серії RZL-600 із розширеною апаратною та програмно-логічною конфігурацією й вільно програмованою логікою призначені для виконання функцій релейного захисту, автоматики, сигналізації, реєстрації аварійних параметрів, діагностики та керування вимикачами різних приєднань напругою 6 - 154 кВ комплектних розподільчих пристроїв з постійним, змінним або випрямленим оперативним струмом.

Великий набір функцій і можливостей, гнучкість та універсальність в компактному корпусі.

Пристрої серії RZL-600 можуть виконувати функції контролю комірки з комутаційним обладнанням (вимикачем, викочувальним елементом, заземлюючим ножем).

Використання RZL-600:

 • захист повітряних і кабельних ліній для підстанцій та РП 6-154 кВ з постійним і змінним оперативним струмом;
 • захист ввідних вимикачів з реалізацією функцій АВР і ВНР;
 • захист секційних вимикачів;
 • резервний захист трансформаторів середньої/високої напруги;
 • автоматичне підтримання напруги в заданих межах (РПН);
 • захист, автоматика та сигналізація високовольтних електродвигунів;
 • захист трансформатора наруги секції з функціями АЧР, АВР, ЧАПВ.

Апаратні особливості RZL-600:

 • оптимальне співвідношення ціни та функціональності;
 • малі габарити пристрою 270х220х110,5;
 • можливість утопленого (на панелях, щитах чи шафах керування) або виступаючого (навісного) монтажу для встановлення на плоску стінну поверхню;
 • універсальне живлення пристрою (змінна, постійна, випрямлена напруга, живлення від струмових ланцюгів);
 • вбудована схема шунтування-дешунтування котушок відключення РТМ, РТВ;
 • 2-х полюсна клема для підключення зовнішнього джерела живлення;
 • 8 аналогових входів (IA, IB, IC, 3I0, UA, UB, UC, 3U0);
 • 21 дискретний вхід (ДВ), в тому числі 3 ДВ типу «сухий контакт», для підключення місцевих органів керування (ключі управління ВВ, ключі блокування, кнопки скидання сигналізації));
 • 17 реле (8 реле з перемикаючою групою контактів, в тому числі одне – із пам'яттю спрацювання (K2 - бістабільне), 6 реле з замикаючою групою контактів, одне реле сигналізації справності пристрою (KWD) та два реле з подвійною перемикаючою групою контактів (К7 і К10));
 • 3 входи для оптоволоконних датчиків дугового захисту з довжиною кабелю 5 м;
 • можливість підібрати апаратну конфігурацію пристрою під конкретні технічні вимоги;
 • незамерзаючий OLED-дисплей;
 • місцеве керування вимикачем кнопками «ON» (зелена) і «OFF» (червона) з передньої панелі;
 • функціональні кнопки меню навігації;
 • повна цифрова мембранна клавіатура для вводу значень уставок і для швидкого доступу до необхідних пунктів меню;
 • 20 світлодіодів (в тому числі 16 – двокольорових (синій і червоний) з можливістю вільного налаштування функціоналу окремо на кожний колір);
 • наявність порту зв'язку USB на передній панелі для налаштування пристрою, зчитування журналу та осцилограм;
 • наявність ізольованого порту зв'язку RS-485 для зв'язку з АСУ;
 • наявність порту зв'язку Ethernet RJ-45 для зв'язку з АСУ;
 • високі експлуатаційні характеристики (гарантована робота в складних умовах експлуатації (від -40 до +60°С, сейсмостійкість)).

Програмні особливості RZL-600:

 • вільно-програмована логіка (ВПЛ) – широкий спектр можливостей при налаштуванні роботи ДВ, реле та СДІ, а також модифікації логіки роботи функцій захисту, автоматики й контролю;
 • контроль станів ДВ та реле, а також електричних параметрів приєднання, з передньої панелі пристрою;
 • дві групи уставок з можливістю перемикання по ДВ та з меню;
 • можливість вибору мови інтерфейсу;
 • єдине програмне забезпечення для налаштування та контролю «Монитор-2»;
 • універсальний формат файлів збережених уставок і параметрів, а також логічних схем (можливість використання файлів на різних версіях ПЗ без обмежень);
 • енергонезалежний журнал подій на 1024 записів;
 • запис осцилограми від вибраних функцій (збереження 32 осцилограм по 65 секунд кожна);
 • наявність протоколів зв’язку Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104;
 • телеуправління по протоколам Modbus, IEC 60870-5-101/103/104;
 • захист доступу до пристрою паролем;
 • безперервний контроль працездатності (самодіагностика) пристрою.

Функції захисту, автоматики і контролю RZL-600:

 • Струмові захисти від різних видів пошкоджень (струмова відсічка (СВ), максимальний струмовий захист (МСЗ) – 3 ступені, направлений максимальний струмовий захист (в лінію, в шину, з вільним сектором), прискорення МСЗ, блокування МСЗ по напрузі (ВМ-блокування) та по кидкам струму намагнічування, затримка повернення пускового органу МСЗ (у випадку нестійкого пошкодження лінії) (для МСЗ-1 та МСЗ-2), часострумові характеристики (для МСЗ-3) – 5 характеристик);
 • Логічний захист шин (ЛЗШ);
 • Захист від перевантаження (ЗОП) з тривалою витримкою часу;
 • Захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму ЗІ0 від аналогового входу, по розрахунковому струму 3І0 з фазних струмів, по напрузі 3U0, направлений захист від замикань на землю (в лінію, в шину, з вільним сектором);
 • Захист мінімальної напруги (ЗМН) з блокуванням по стану вимикача – 2 ступені;
 • Захист від перевищення напруги (ЗПН) – 2 ступені;
 • Захист від несиметрії навантаження та обриву фаз струму (ЗОФ) – 2 ступені;
 • Захист по напрузі зворотної послідовності (ЗПН U2);
 • Зовнішній захист з контролем струму (ВнЗ) – 8 ступенів;
 • Дуговий захист на оптоволоконних датчиках (ДгЗ) – 3 датчика;
 • Дуговий захист по ДВ (ДгЗ) – 3 ступені;
 • Захисти мінімального струму, затягнутого пуску, блокування ротора, обмеження кількості пусків – для пристрою захисту електродвигуна;
 • Функція керування вимикачем;
 • Вимкнення по зміні положення викатного візка вимикача;
 • Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) – 2 цикли;
 • Функція пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ на запит і на резервування);
 • Автоматичне ввімкнення резерву (АВР);
 • Відновлення нормального режиму (ВНР);
 • Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) за частотою та по ДВ – 3 ступені;
 • Частотне автоматичне повторне ввімкнення (ЧАПВ);
 • Захист від перевищення частоти (ЗПЧ);
 • Контроль ланцюгів напруги (КЦН);
 • Функція контролю справності вимикача, контроль ланцюгів вимикання та вмикання (КЦО і КЦВ);
 • Визначення місця пошкодження;
 • Розрахунок ресурсу вимикача;
 • Функція обмеження по потужності (ОП) і вимірювання споживаної потужності;
 • Додаткові порогові елементи для редактора ВПЛ;
 • Аварійна та попереджувальна сигналізація з енергонезалежною індикацією за допомогою бістабільного реле.

Номенклатура пристроїв серії RZL-600

Виконання RZL-600 відрізняються:

 • типом корпусу (У – утоплене, В – виступаюче);
 • наявністю живлення від струмових ланцюгів і функції дешунтування РТМ, РТВ;
 • наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків.

Пристрої серії RZL-600 мають 3 виконання:

RZL-600.1-В (У) – базове виконання без живлення від струмових ланцюгів, без дешунтування та без входів для оптоволоконних датчиків.

RZL-600.2-В (У) – розширене виконання із живленням від струмових ланцюгів та з дешунтуванням, без входів для оптоволоконних датчиків.

RZL-600.3-В (У) – повне виконання з живленням від струмових ланцюгів, з дешунтуванням та з 3 входами для оптоволоконних датчиків (3 датчики постачаються в комплекті з пристроєм).

 

Вид спереду RZL-600 Роз’єми для підключення (вид зліва) RZL-600 Роз’єми для підключення (вид справа) RZL-600

 

Схема підключення RZL-600

Схема підключення RZL-600