Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій захисту, автоматики та контролю для підстанцій і приєднань 6-20 кВ
RZL-100

 

RZL-100 - пристрій захисту, автоматики та контролю для підстанцій і приєднань 6-20 кВ
RZL-100


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Резервне живлення від ланцюгів ТС

Резервне живлення
від ланцюгів ТС


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Дуговий захист

Дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків


advantage-rzl-05

Дешунтування струмових
соленоїдів вимикачів

Призначення RZL-100

Нова серія пристроїв релейного захисту та автоматики RZL-100 призначена для виконання функцій релейного захисту, автоматики, керування та сигналізації на приєднаннях 6-20 кВ і не вимагає зовнішнього допоміжного джерела живлення. Ці пристрої можуть бути використані в якості основного або резервного захисту в енергетичних системах середньої й високої напруги.

Пристрої серії RZL-100 для приєднань 6-20 кВ трифазного та двофазного виконання дозволяють реалізувати широкий спектр функцій релейного захисту й придатні для всіх випадків, що вимагають застосування ненаправленого захисту від міжфазних КЗ, ненаправленого / направленого захисту від замикань на землю та функції АПВ. Також пристрої мають захисти по напрузі й можливість реалізації дугового захисту за допомогою оптоволоконних датчиків.

Використання RZL-100

 • захист повітряних і кабельних ліній для підстанцій та РП 6-20 кВ з постійним і змінним оперативним струмом;
 • захист ввідних і секційних вимикачів;
 • резервний захист трансформаторів середньої/високої напруги;
 • заміна застарілих електромеханічних і мікроелектронних реле та пристроїв РЗА.

Апаратні особливості RZL-100:

 • оптимальне співвідношення ціни та функціональності;
 • малі габарити пристрою 220х207х80,5 мм;
 • можливість утопленого (на панелях, щитах чи шафах керування) або виступаючого (навісного) монтажу для встановлення на плоску стінну поверхню;
 • універсальне живлення пристрою (змінна, постійна, випрямлена напруга, живлення від струмових ланцюгів);
 • вбудована схема шунтування-дешунтування котушок відключення РТМ, РТВ;
 • 8 аналогових входів (IA, IB, IC, 3I0, UA, UB, UC, 3U0);
 • 8 дискретних входів (ДВ), в тому числі 4 ДВ типу «сухий контакт», для підключення місцевих органів керування (ключі управління ВВ, ключі блокування, кнопки скидання сигналізації;
 • 8 реле з перемикаючою групою контактів, в тому числі одне – з пам'яттю спрацювання (K2 - бістабільне) та одне реле сигналізації справності пристрою (KWD);
 • 3 входи для оптоволоконних датчиків дугового захисту;
 • незамерзаючий OLED-дисплей;
 • місцеве керування кнопками з передньої панелі;
 • 9 світлодіодів (в тому числі 6 з можливістю вільного налаштування);
 • наявність ізольованого порту зв'язку RS-485 для зв'язку з АСУ;
 • наявність порту зв'язку Ethernet RJ-45 для зв'язку з АСУ;
 • високі експлуатаційні характеристики (гарантована робота в складних умовах експлуатації (від -40 до +60 °С, сейсмостійкість)).

Програмні особливості RZL-100:

 • вільне налаштування 8 ДВ (затримки, інверсія, вибір функції), 6 реле (вибір функції, режими роботи) та 6 світлодіодів (вибір функції, режими роботи);
 • контроль станів ДВ і реле з передньої панелі пристрою;
 • повне налаштування пристрою з передньої панелі без необхідності підключення до ПК;
 • єдине програмне забезпечення для налаштування й контролю «Монитор-2»;
 • енергонезалежний журнал подій на 50 записів;
 • запис осцилограми останньої аварії (з вибором);
 • наявність протоколів зв’язку Modbus RTU та Modbus TCP;
 • телеуправління по протоколам Modbus;
 • захист доступу до пристрою паролем;
 • безперервний контроль працездатності (самодіагностика) пристрою.

Функції захисту, автоматики та контролю RZL-100:

 • Струмові захисти від різних видів пошкоджень (струмова відсічка (СВ), максимальний струмовий захист (МСЗ) – 3 ступені, захист від перевантаження, прискорення МСЗ, блокування МСЗ по напрузі (ВМ-блокування) та по кидкам струму намагнічування, затримка повернення пускового органу МСЗ (у випадку нестійкого пошкодження лінії) (для МСЗ-1 і МСЗ-2), часострумові характеристики (для МСЗ-3) – 5 характеристик);
 • Захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму ЗІ0 від аналогового входу, по розрахунковому струму 3І0 з фазних струмів, по напрузі 3U0, направлений захист від замикань на землю (в лінію, в шину, з вільним сектором);
 • Захист мінімальної напруги (ЗМН) з блокуванням по стану вимикача – 2 ступені;
 • Захист від перевищення напруги (ЗПН);
 • Захист від несиметрії навантаження та обриву фаз струму (ЗОФ);
 • Зовнішній захист з контролем струму (ВнЗ);
 • Дуговий захист на оптоволоконних датчиках з контролем струму (ДгЗ) – 3 датчика;
 • Функція керування вимикачем;
 • Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) – 2 цикли;
 • Функція пристрою резервного вимикання вимикача (ПРВВ на запит);
 • Функція контролю справності вимикача;
 • Аварійна та попереджувальна сигналізація з енергонезалежною індикацією за допомогою бістабільного реле.

Номенклатура пристроїв серії RZL-100

Виконання RZL-100 відрізняються:

 • типом корпусу (У - утоплене, В - виступаюче);
 • наявністю живлення від струмових ланцюгів і функції дешунтування РТМ, РТВ;
 • наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків.

Пристрої серії RZL-100 мають 3 виконання:

RZL-100.1-В (У) – базове виконання без живлення від струмових ланцюгів, без дешунтування та без входів для оптоволоконних датчиків.

RZL-100.2-В (У) – розширене виконання із живленням від струмових ланцюгів і з дешунтуванням, без входів для оптоволоконних датчиків.

RZL-100.3-В (У) – повне виконання із живленням від струмових ланцюгів, з дешунтуванням, із 3 входами для оптоволоконних датчиків (3 датчики постачаються в комплекті з пристроєм).

 

Вид спереду RZL-100 Роз’єми для підключення (вид зліва) RZL-100 Роз’єми для підключення (вид справа) RZL-100

 

Схема підключення RZL-100

Схема підключення RZL-100