Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Захист двигунів

 

Мікропроцесорні реле для захисту електродвигунів 0,4 кВ
в мережах з ізольованою нейтраллю
РДЦ-01-053, РДЦ-01-203

 

РДЦ-01-053, РДЦ-01-203 - мікропроцесорні реле захисту двигунів
РДЦ-01-053

Реле захисту двигуна РДЦ-01-053, РДЦ-01-203 з цифровою настройкою та індикацією контрольованих параметрів призначене для захисту трифазних асинхронних електродвигунів 3х380 В 50 Гц з прямим ввімкненням, потужністю (0,55...2,2) кВт (РДЦ-01-053), (2,2...9,0) кВт (РДЦ-01-203) і з ввімкненням через вимірювальні трансформатори струму потужністю (9,0...450) кВт (РДЦ-01-053).

Реле здійснюють захист електродвигуна від наслідків:

 • перевантажень;
 • асиметрії навантаження;
 • роботи з недовантаженням;
 • перевищення напруги живлення;
 • зниження напруги живлення;
 • неправильного чергування фаз;
 • зниження опору ізоляції обмоток двигуна перед пуском, і комутації електричних ланцюгів при досягненні одного з контрольованих параметрів визначених, попередньо запрограмованого рівня.

Одночасно, за винятком захисних функцій, реле має ряд важливих сервісних функцій:

 • можливість моніторингу наступних параметрів:
     - споживаного струму по кожній фазі (IA, IB, IC);
     - напруги в мережі по кожній фазі (UA, UB, UC);
     - частоти мережі;
     - лічильник моторесурсу;
     - а також аномалії в мережі і причин аварійних станів, що сталися;
 • налаштування кількості автоматичних пусків після аварійного вимкнення (до п'яти з інтервалом часу між повторними пусками 15 с);
 • захист налаштованих параметрів від несанкціонованого доступу (пароль);
 • можливість скидання збережених параметрів аварії не вимикаючи пристрій (квитування).

 

Мікропроцесорні реле для захисту електродвигунів 0,4 кВ
РДЦ-01-055, РДЦ-01-205

 

РДЦ-01-055, РДЦ-01-205 - мікропроцесорні реле захисту двигунів
РДЦ-01-055

Реле захисту двигуна РДЦ-01-055, РДЦ-01-205 з цифровим налаштуванням та індикацією контрольованих параметрів призначене для захисту трифазних асинхронних електродвигунів 3х380 В 50 Гц з прямим ввімкненням, потужністю (0,55...2,2) кВт (РДЦ-01-055), (2,2...9,0) кВт (РДЦ-01-205) і з ввімкненням через вимірювальні трансформатори струму потужністю (9,0...450) кВт (РДЦ-01-055).

Реле здійснюють захист електродвигуна від наслідків:

 • перевантажень по струму;
 • блокування ротора;
 • асиметрії навантаження;
 • роботи з недовантаженням;
 • перевищення напруги живлення;
 • зниження напруги живлення;
 • коротких замикань (струмове відсічення);
 • зворотного чергування фаз;
 • зниження опору ізоляції обмоток двигуна перед пуском.

Реле здійснює комутацію електричних ланцюгів при досягненні контрольованими параметрами певних, заздалегідь запрограмованих рівнів.

Реле має можливість вимикати дію наступних функцій:

 • захист по максимальному напрузі;
 • захист по мінімальній напрузі;
 • захист по холостому / сухому ходу;
 • захист по асиметрії струмів;
 • струмова відсічка;
 • захист по блокуванню ротора;
 • захист від неправильного чергування фаз;
 • захист від опору ізоляції.

Реле може конфігурувати для роботи в одному з двох режимів:

 1. контроль струмів у фазах А, В і С;
 2. контроль струмів у фазах А і С.

Одночасно, за винятком захисних функцій, реле має можливість моніторингу наступних параметрів:

 • споживаного струму по кожній фазі (IA, IB, IC);
 • напруги в мережі по кожній фазі (UA, UB, UC);
 • опору ізоляції перед пуском електродвигуна;
 • частоти мережі;
 • лічильник моторесурсу;

 

Мікропроцесорні реле для захисту електродвигунів 0,4 - 6/10 кВ
РДЦ-01-057

 

РДЦ-01-057 - реле захисту для електродвигунів 0,4 - 6/10 кВ
РДЦ-01-057

Реле захисту двигуна серії РДЦ-01-057 з цифровою настройкою та індикацією контрольованих параметрів, призначене для захисту асинхронних електродвигунів напругою 0,4 кВ (РДЦ-01-057-1, РДЦ-01-057-2, РДЦ-01-057-3), а також високовольтних електродвигунів 6/10 кВ (РДЦ-01-057-4, РДЦ-01-057-5).

Реле мають такі види захисту від наслідків:

 • коротких замикань (струмова відсічка) (РДЦ-01-057-4, РДЦ-01-057-5);
 • перевантажень по струму;
 • асиметрії навантаження (фази А і С або фази А, В і С);
 • роботи з недовантаженням (по фазах А і С або за фазами А, В і С);
 • блокування ротора;
 • однофазних замикань на землю (ЗНЗ) по току нульової послідовності (3Io);
 • перевищення напруги живлення двигуна;
 • зниження напруги живлення двигуна;/li>
 • невірного чергування фаз;;
 • залипання контактів пускача двигуна (РДЦ-01-057-1, РДЦ-01-057-2, РДЦ-01-057-3).
ВиконанняОперативне
живлення реле
Контроль лінійної
напруги живлення
двигуна
Контроль струму
двигуна
РДЦ-01-057-1 Однофазне, AC/DC
100, 110, 220 В, 50 Гц
нет по фазі А і С, контроль 3I0
при підключенні зовнішнього ТТ
нульової послідовності
РДЦ-01-057-2 немає 3х110 В, 50 Гц
3х380 В, 50 Гц
по фазе А і С
РДЦ-01-057-3 Однофазне, AC/DC
100, 110, 220 В, 50 Гц
по фазі А, B, С
РДЦ-01-057-4 Однофазне, AC/DC
100, 220 В, 50 Гц
немає по фазі А і С, контроль 3I0
при підключенні зовнішнього ТТТ
нульової послідовності
РДЦ-01-057-5 3х110 В, 50 Гц по фазі А і СМодельний ряд мікропроцесорних захистів електродвигунів
РДЦ-02, РДЦ-03, РДЦ-04, РДЦ-05, РДЦ-06

 

РДЦ-05 - устройство защиты двигателей
РДЦ-05

Пристрої РДЦ-02, РДЦ-03, РДЦ-04, РДЦ-05, РДЦ-06 призначені для комплексного захисту і управління трифазними асинхронними двигунами напругою 3х (220/380) В (в тому числі заглибних насосів) з індикацією причин аварій, передачі інформації на диспетчерські пункти, автоматичним повторним пуском і можливістю автоматичного введення резерву і дублювання.

Представлений модельний ряд дозволяє захистити асинхронні двигуни від наслідку:

 • тривалих невеликих перевантажень по струму;
 • великих імпульсних перевантажень (короткозамкнений ротор)
 • перевищення рівня асиметрії струмів фаз;
 • роботи з недовантаженням;
 • перевищення напруги живлення (крім РДЦ-02);
 • зниження напруги живлення (крім РДЦ-02);
 • струму витоку (появи витоку на корпус при працюючому електродвигуні);
 • невірного (зворотного) чергування фаз перед пуском (крім РДЦ-02);
 • зниження опору ізоляції електродвигуна перед пуском;
 • залипання контактів пускача перед пуском;
 • обриву фаз;
 • неприпустимого підвищення температури корпусу двигуна (визначається зовнішнім датчиками).

Одночасно, за винятком захисних функцій, реле має можливість моніторингу наступних параметрів:

 • споживаного струму по кожній фазі (IA, IB, IC);
 • напруги в мережі по кожній фазі (UA, UB, UC) (крім РДЦ-02);
 • частоти мережі;
 • поточної температури електродвигуна (при підключеному датчику температури);
 • величини асиметрії струмів фаз;
 • струму витоку;
 • опору ізоляції електродвигуна до пуску;
 • величини еквівалента теплової енергії;
 • сумарний час роботи електродвигуна (моторесурс);
 • cosφ електродвигуна (тільки РДЦ-04, РДЦ-06);
 • активної потужності електродвигуна (тільки РДЦ-04, РДЦ-06);
 • реактивної потужності електродвигуна (тільки РДЦ-04, РДЦ-06);
 • повної потужності електродвигуна (тільки РДЦ-04, РДЦ-06).

Призначення пристроїв

 • РДЦ-02 - струмове реле з оперативним живленням (може використовуватися для захисту електродвигунів 0,4 / 6/10 кВ);
 • РДЦ-03 - універсальний захист загальнопромислових двигунів з максимально необхідним набором функцій захисту;
 • РДЦ-04 - універсальний захист загальнопромислових двигунів, дистанційно здійснює моніторинг всіх поточних параметрів, зчитує інформацію з журналу, де фіксується робочі та аварійні події (до 100), здійснює управління вихідними реле і контролює поточний стан РДЦ за допомогою RS485 по протоколу Modbus RTU і програмного забезпечення (далі ПЗ) "Relsis motor config", що входить в комплект поставки, має розширений набір функцій захисту та сервісу;
 • РДЦ-05 - універсальний захист двигунів глибинних насосів і насосних станцій з максимально необхідним набором функцій захисту і входами для підключення датчиків: аварійного, верхнього, нижнього рівнів, сухого ходу, затоплення для здійснення автоматичного накачування або викачування рідини, наповнення / спорожнення резервуара сипучими матеріалами і т.п .;
 • РДЦ-06 - універсальний захист двигунів глибинних насосів і насосних станцій, здійснює дистанційний контроль стану всіх поточних параметрів і датчиків, зчитує інформацію з журналу подій (до 100), управляє двигуном через інтерфейс RS485 по протоколу Modbus RTU та ПО "Relsis motor config", також може вмикати / вимикати двигун по таймеру, має розширений набір функцій і сервісу.Комплексне рішення
захисту електродвигунів до 450 кВт
РДЦ-08

 

РДЦ-08 - мікропроцесорний захист електродвигуна 0,4 кВ
РДЦ-08

Вдосконалені пристрої захисту електродвигунів серії РДЦ-08 додатково до всіх переваг реле серії РДЦ, значно розширюють межі свого застосування і задають нову планку в частині комплексного вирішення захисту, управління, моніторингу електрообладнання з електродвигунами 0,4 кВ потужністю від 2,2 до 450 кВт.

Конструкція

Реле РДЦ-08 виконано в металевому корпусі, що складається з кожуха, основи з рядами затискачів для підключення струмових ланцюгів, ланцюгів лінійної напруги, які кріпляться до корпусу з тильного боку пристрою. Реле містить клеми під гвинт М4 для підключення струмів трьох фаз і струму 3I0, напруги живлення 220 В, 50 Гц та клеми під гвинт М3 для підключення трьох фазних напруг UA, UB, UC (тобто виконання для лінійних напруг і 3U0) та двох аналогових входів U = 0 ... 10 В і I = 5 ... 20 мА і цифрового інтерфейсу I2C (SPI) для різних датчиків.

Також є клеми під гвинт М3 для підключення ланцюгів 4 вихідних реле і 8 дискретних входів, керованих "сухим контактом" від внутрішнього джерела живлення. Всі підключення гальванічно розв'язані.

Виконання

 • для виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів;
 • для утопленого монтажу з заднім приєднанням проводів;

Реле має виконання IP41 по лицьовій панелі і IP40 по решті оболонки відповідно до ГОСТ 14254-96, крім клем підключення, ступінь захисту клем - IP20.

Функції

 • Струмова відсічка;
 • Максимальний струмовий захист з незалежними і залежними характеристиками;
 • Захист від механічних перевантажень;
 • Захист від блокування ротора;
 • Захист від асиметрії струмів фаз;
 • Захист від затягнутого пуску;
 • Захист від перевищення струму зворотної послідовності;
 • Захист по струмах витоку на "землю" (замиканні на "землю" обмотки статора під час роботи);
 • Захист по мінімальному робочому струму ("сухий хід" - для насосів);
 • Захист від перевищення напруги;
 • Захист від зниження напруги;
 • Захист від обриву фаз;
 • Захист від порушення чергування і злипання фаз перед пуском;
 • Захист від перекосу фазних напруг;
 • Захист від зниження опору ізоляції між статором і корпусом двигуна перед пуском;
 • Захист від підвищення температури корпусу двигуна (визначається зовнішніми датчиками);
 • Контроль залипання контактів пускача перед пуском;
 • Автоматичне повторне включення з регульованою затримкою;
 • Дистанційне керування двигуном;
 • Інші функції за бажанням замовника;
 • Обмін даними за допомогою: USB і RS-485 Modbus RTU.Станції управління захисту двигуна
СУЗД

 

СУЗД - Станція управління захисту двигуна

Станції призначені для гармонійного поєднання функцій енергозбереження з автоматизованим управлінням, частотним регулюванням і повноцінним захистом трифазних асинхронних електродвигунів, насосів, вентиляторів, компресорів, підйомного і транспортного устаткування, обладнання автоматизованих ліній промислових установок напругою живлення 3х220/380 В потужністю від 0,25 до 630 кВт.

Серії СУЗД

 • СУЗД-Т - Станції управління захисту двигуна на тепловому захисті
 • СУЗД-ТЕ - Станції управління захисту двигуна на простих реле і теплового захисті
 • СУЗД-01...06 - Станції управління захисту двигуна на мікропроцесорних захистах
 • СУЗД-П - Станції управління захисту двигуна з плавним пуском
 • СУЗД-Ч - Станції управління захисту двигуна із застосуванням частотного перетворювача
 • СУЗД-М - Станції управління захисту двигуна з об'єднанням в АСУ ТП на промисловому контролері

Станції управління СУЗД - це сучасні та економічні рішення, що дозволяють:

 • створювати повністю автоматичний режим управління приводів з можливістю дистанційного вимірювання параметрів, аналізу режимів, записом і збереженням параметрів технологічних циклів;
 • переглядати всі поточні вимірювані величини в будь-який момент часу за місцем і по телевимірюванню на комп'ютері;
 • виробляти найбільш ефективні режими роботи для оптимізації моторесурсу, витрати електроенергії та роботи персоналу, використовуючи оперативну і накопичену інформацію СУЗД;
 • виконувати облік (некомерційний) споживаної електричної енергії та передачі сигналів телеметрії в систему технічного обліку верхнього рівня;
 • виконувати функції локальної автоматизації технологічного процесу;
 • виконувати передачу сигналу тривоги в АСУ верхнього рівня;
 • виконувати прийом і обробку керованих сигналів з АСУ верхнього рівня;
 • виконувати відображення електричних параметрів, стану навантаження і часу роботи, можливість дистанційного конфігурування та управління з віддаленої робочої станції;
 • встановлювати виносний термінал на двері шафи;
 • встановлювати вбудований послідовний порт RS485 для підключення до шини з протоколом Modbus RTU.