Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій релейного захисту, автоматики та контролю
для підстанцій і приєднань 6-35 кВ
з полегшеною апаратно-логічною конфігурацією
РЗЛ-05.МХ

 

РЗЛ-05.М36-У
РЗЛ-05.М36-У


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Резервне живлення від ланцюгів ТС

Резервне живлення
від струмових ланцюгів ТС


advantage-rzl-05

Дешунтування струмових
соленоїдів вимикачів


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Дуговий захист

Інтегрований дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків

Призначення РЗЛ-05.МХ

Мікропроцесорні пристрої РЗА серії РЗЛ-05.МХ призначені для виконання функцій релейного струмового захисту, автоматики, сигналізації, реєстрації аварійних параметрів, діагностики та керування вимикачами різноманітних приєднань напругою 6-35 кВ комплектних розподільчих пристроїв з постійним, змінним або випрямленим оперативним струмом.

Мікропроцесорні пристрої серії РЗЛ-05М трифазного виконання забезпечують ненаправлений захист від міжфазних КЗ, ненаправлений/направлений захист від замикань на землю та функцію АПВ.

Пристрої РЗЛ-05.МХ забезпечують роботу з різноманітними типами вимикачів з видачою команди на вимикання, в тому числі від незалежного накопичувального конденсатора, а також роботу з вимикачами, котушки вимикання якого включені «за схемою дешунтування».

Пристрої РЗЛ-05.МХ призначені для встановлення в релейних відсіках КСВ, КРУ, КРУН електричних станцій і підстанцій, а також на панелях, в шафах керування, розташованих в релейних залах і пунктах керування.

 

Використання РЗЛ-05.МХ:

 • захист повітряних і кабельних ліній для підстанцій та РП 6-35 кВ з постійним і змінним оперативним струмом;
 • захист секційного вимикача 6 - 35 кВ.

 

Апаратні особливості РЗЛ-05.МХ:

 • малі габарити пристрою 220х220х100 мм (глибина пристрою – 10 см);
 • можливість утопленого (У) і виступаючого (В) монтажу;
 • універсальне живлення пристрою (змінна, постійна, випрямлена напруга, живлення від струмових ланцюгів);
 • три виконання для оперативного живлення й номінальної напруги ДВ (220 В/110 В/=24 В);
 • вбудована схема шунтування-дешунтування котушок відключення РТМ, РТВ;
 • 5 аналогових входів (IA, IB, IC, 3I0, 3U0);
 • датчик температури в корпусі пристрою;
 • 8 дискретних входів (ДВ), в тому числі 2 ДВ типу «сухий контакт», для підключення місцевих органів керування (ключі управління ВВ, ключі блокування, кнопки скидання сигналізації));
 • 9 реле (4 реле з перемикаючою групою контактів, в тому числі одне з пам'яттю спрацювання (K7 - бістабільне) та одне реле сигналізації справності пристрою (KWD));
 • 3 входи для оптоволоконних датчиків дугового захисту з довжиною кабелю 5 м;
 • незамерзаючий OLED-дисплей;
 • місцеве керування вимикачем кнопками «ВКЛ» і «OТКЛ» з передньої панелі;
 • функціональні кнопки меню навігації;
 • повна цифрова мембранна клавіатура для вводу значень уставок і для швидкого доступу до необхідних пунктів меню;
 • 18 світлодіодів (в тому числі 12 – з можливістю вільного налаштування функціоналу);
 • наявність порту зв'язку USB на передній панелі для налаштування пристрою, зчитування журналу та осцилограм;
 • наявність двох ізольованих портів зв'язку RS-485 для зв'язку з АСУ;
 • наявність порту зв’язку Ethernet (для виконання РЗЛ-05.М34, РЗЛ-05.М35, РЗЛ-05.М36)
 • гальванічна розв’язка всіх входів і виходів, включно з ланцюгами живлення;
 • забезпечення високої завадостійкості за рахунок гальванічної розв'язки всіх входів, виходів, включаючи живлення пристрою, особливості конструкції та наявності фільтрів;
 • високий опір і міцність ізоляції входів та виходів відносно корпусу й між собою;
 • клеми підключення проводів з фіксацією штекера в підключеному положенні;
 • високі експлуатаційні характеристики (гарантована робота в складних умовах експлуатації (від -40 до +60°С, сейсмостійкість)).

 

Програмні особливості РЗЛ-05.МХ:

 • вільне налаштування 8 ДВ (інверсія, вибір функції), 6 реле (вибір функції, режими роботи) та 12 світлодіодів (вибір функції, режими роботи);
 • можливість задання режиму роботи реле: режим фіксації, режим лінійний, режим імпульсний;
 • контроль станів ДВ і реле, а також електричних параметрів приєднання, з передньої панелі пристрою;
 • дві групи уставок з можливістю перемикання по ДВ та з меню;
 • єдине програмне забезпечення для налаштування й контролю «Монітор-2»;
 • збереження конфігурації пристрою в файли й можливість їх запису в інші пристрої РЗЛ-05.МХ;
 • повне налаштування пристрою з передньої панелі без необхідності підключення до ПК;
 • енергонезалежний журнал подій на 254 записи;
 • запис осцилограми від вибраних функцій (збереження 32 осцилограм по 65 секунд кожна);
 • наявність протоколів зв’язку Modbus RTU та Modbus TCP;
 • телеуправління по протоколам Modbus RTU та Modbus TCP;
 • захист доступу до пристрою паролем;
 • безперервний контроль працездатності (самодіагностика) пристрою й блокування виходів при несправності пристрою для виключення хибних спрацювань з видачою сигналу «Відмова» замикаючим / розмикаючим контактом (на вибір).

Більш детально апаратні й програмні особливості РЗЛ-05.МХ описані в відповідному керівництві з експлуатації, доступному за посиланням у розділі «Файли і документація для РЗЛ-05.МХ».

 

Функції захисту, автоматики і контролю РЗЛ-05.МХ:

 • Струмові захисти від різних видів пошкоджень (струмова відсічка (МТЗ-1), максимальний струмовий захист (МТЗ) – 3 ступені, прискорення МСЗ, блокування по кидкам струму намагнічування, часострумові характеристики (для МТЗ-3) – 5 характеристик);
 • Логічний захист шин (ЛЗШ);
 • Захист від перевантаження (МТЗ-5) з тривалою витримкою часу;
 • Захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму ЗІ0 від аналогового входу, по розрахунковому струму 3І0 з фазних струмів – 3 ступені, направлений захист від замикань на землю для ЗНЗ-2, ЗНЗ-3;
 • Захист від замикань на землю по напрузі 3U0 – 2 ступені;
 • Захист від несиметрії навантаження та обриву фаз струму (ЗОФ);
 • Зовнішній захист з контролем струму (ВнЗ);
 • Дуговий захист на оптоволоконних датчиках (ДгЗ) – 3 датчика;
 • Дуговий захист по ДВ (ДгЗ) (3 ступені) − для роботи з блоками реєстрації дугових замикань, що мають контактний вихід;
 • Захист по температурі по внутрішньому датчику пристрою;
 • Функція керування вимикачем;
 • Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) – 2 цикли;
 • Функція пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ на запит і на резервування);
 • Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) по ДВ;
 • Частотне автоматичне повторне ввімкнення раніше відключених навантажень при підвищенні частоти до номінальних значень (ЧАПВ) по ДВ;
 • Функція контролю справності вимикача, контроль ланцюгів вимикання та вмикання (НКО і НКВ);
 • Аварійна та попереджувальна сигналізація з енергонезалежною індикацією за допомогою бістабільного реле.

Більш детально функції захисту, автоматики й контролю РЗЛ-05.МХ описані в відповідному керівництві з експлуатації, доступному за посиланням у розділі «Файли і документація для РЗЛ-05.МХ».

 

Номенклатура пристроїв серії РЗЛ-05.МХ

Виконання пристроїв РЗЛ-05.МХ відрізняються:

 • номінальною напругою живлення та ДВ (220 В, 110 В, =24 В) – вказується окремо;
 • типом корпусу (У – утоплений, В – виступаючий);
 • наявністю живлення від струмових ланцюгів;
 • наявністю функції дешунтування РТМ, РТВ;
 • наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків (3 оптоволоконних датчиків в комплекті);
 • наявністю портом зв’язку Ethernet.

 

Пристрої серії РЗЛ-05.МХ мають 9 виконаннь в двох конфігураціях корпусу:

Виконання Живлення від
струмових
ланцюгів
Ланцюги
дешунтування
3 входи для
оптоволоконних
датчиків
Порт зв’язку
Ethernet (ТХ)
РЗЛ-05.М4-У(В) 220В (110В, =24 В) Ні Ні Ні Ні
РЗЛ-05.М5-У(В) 220В (110В) Так Ні Ні Ні
РЗЛ-05.М6-У(В) 220В (110В) Так Так Ні Ні
РЗЛ-05.М15-У(В) 220В (110В) Так Ні Так Ні
РЗЛ-05.М16-У(В) 220В (110В) Так Так Так Ні
РЗЛ-05.М25-У(В) 220В (110В) Так Ні Ні Так
РЗЛ-05.М26-У(В) 220В (110В) Так Так Ні Так
РЗЛ-05.М35-У(В) 220В (110В) Так Ні Так Так
РЗЛ-05.М36-У(В) 220В (110В) Так Так Так Так

При оформлені замовлення на пристрій серії РЗЛ-05.МХ потрібно вказати необхідне виконання, тип корпусу для монтажу, номінальну напругу живлення і ДВ, керуючись вище наведеною таблицею або відповідною таблицею в керівництві з експлуатації.

 

Комплект постачання пристроїв серії РЗЛ-05.МХ

У комплект постачання пристрою входить:

 • пристрій РЗЛ-05.МХ певного виконання, типу корпусу номінальної напруги оперативного живлення і ДВ
 • паспорт на пристрій РЗЛ-05.МХ;
 • USB-кабель для зв’язку з ПК довжиною 3 м.
 • 3 датчики дуги ДГД-2/5 з довжиною оптичного волокна 5 м (для виконань РЗЛ-05.М14, РЗЛ-05.М15, РЗЛ-05.М16, РЗЛ-05.М34, РЗЛ-05.М35, РЗЛ-05.М36).

 

Файли та документація для РЗЛ-05.МХ

Документація для роботи з пристроями серії РЗЛ-05.МХ і файли ПЗ «Монитор-2» доступні для вільного завантаження.

Перед роботою з пристроями серії РЗЛ-05.МХ необхідно завантажити файли з цієї сторінки, опираючись на виконання та версію ПЗ пристрою РЗЛ-05.МХ. На сторінці представлені файли для всіх виконань останньої версії ПЗ РЗЛ-05.МХ.

Версія ПЗ й виконання пристрою вказані в меню у розділі «Параметри» (або на наклейці на корпусі пристрою).

Необхідний набір файлів:

1. Остання версія керівництва з експлуатації для пристроїв серії РЗЛ-05.МХ.

РЗЛ-05.М  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.МХ (російська мова)
РЗЛ-05.М  Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.МХ (українська мова)

2. Архів з файлами останньої версії ПЗ «Монитор-2», посібника користувача для ПЗ «Монитор-2» і драйвером для підключення пристрою через USB-порт.

Монитор-2  Завантажити програмне забезпечення ПЗ «Монитор-2»

3. Архіви з набором файлів, які актуальні для поточної версії ПЗ РЗЛ-05.МХ.

В цьому архіві представлені файли, що формують комплект разом із пристроєм:

 • файли версії ПЗ «Монитор-2» актуальної на момент виготовлення пристрою;
 • драйвера для підключення через USB-порт;
 • посібник користувача для ПЗ «Монитор-2»;
 • керівництво з експлуатації для РЗЛ-05.МХ актуальне на момент виготовлення пристрою;
 • карта адрес Modbus для цього виконання й версії РЗЛ-05.МХ.

УВАГА!!! При роботі з пристроями РЗЛ-05.МХ необхідно використовувати файли з архіву, що є комплектними з цим пристроєм. Не допускається використовувати ПЗ «Монітор-2», більш ранньої версії порівняно з версією, що йде в комплекті. Рекомендовано використовувати або комплектну версію, або останню версію ПЗ «Монітор-2».

Archive_РЗЛ_05_М_4_6_V15.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.М4, РЗЛ-05.М5, РЗЛ-05.М6 (версия ПО V15)

Archive_РЗЛ_05_M_14_16_V15.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.М14, РЗЛ-05.М15, РЗЛ-05.М16 (версия ПО V15)

Archive_РЗЛ_05_M_34_36_V16.rar  Завантажити комплектні файли для РЗЛ-05.М34, РЗЛ-05.М35, РЗЛ-05.М36 (версия ПО V16)

 

Архів файлів для ранніх версій РЗЛ-05.МХ

Для завантаження комплектних файлів більш ранніх версій ПЗ пристроїв РЗЛ-05.МХ передбачено окрему сторінку-архів за посиланням:

Архів для різних виконань та версій ПЗ пристрою РЗЛ-05.МХ

На цій сторінці доступні файли, які постачалися раніше на дисках в комплекті з пристроями РЗЛ-05.МХ. Всі архіви відсортовані за виконаннями й версіями ПЗ РЗЛ-05.МХ.

 

 

Вигляд передньої панелі, роз’ємів і габаритні розміри РЗЛ-05.М36-В

 

Вигляд передньої панелі, роз’ємів і габаритні розміри РЗЛ-05.М36-В

 

 

Вигляд передньої панелі, роз’ємів і габаритні розміри РЗЛ-05.М36-У

Вигляд передньої панелі, роз’ємів і габаритні розміри РЗЛ-05.М36-У

 

 

Схема підключення РЗЛ-05.М36

Схема підключення РЗЛ-05.М36