Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій захисту обладнання 6-110 кВ
РЗЛ-05.АЕ

РЗЛ-05.АЕ
РЗЛ-05.АЕ


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Програмування логіки

Можливість програмування
логіки (під замовлення)


Дуговий захист

Дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків

Призначення

Мікропроцесорні пристрої релейного захисту та автоматики серії РЗЛ-05.АЕ призначені для виконання функцій релейного захисту, автоматики, управління і сигналізації приєднань напругою 6 - 35 кВ, а також для використання в якості пристроїв резервного захисту і автоматики для приєднань 110 - 220 кВ.

Серія пристроїв РЗЛ-05.АЕ-ХХ виконана на базі апаратно-програмної платформи РЗЛ-05 без суттєвої зміни концепції побудови конструктиву пристроїв і ідеологоіі системного програмного забезпечення на базі вільно програмованої логіки. У новій серії дотримані принципи спадкоємності і сумісності з пристроями серії РЗЛ-05.

РЗЛ-05.АЕ Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АЕ-XX-СВ
РЗЛ-05.АЕ Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АЕ-XX-Т2, -Т3
РЗЛ-05.АЕ Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АЕ-XX-ВВ
РЗЛ-05.АЕ Завантажити листівку РЗЛ-05.АЕ
Монітор-2 Завантажити керівництво користувача ПЗ «Монітор-2»
Монітор-2 Завантажити програмне забезпечення для РЗЛ-05.АЕ «Монітор-2»

Лінійка пристроїв 6 - 35 кВ в серії РЗЛ-05.АЕ-ХХ:

  • РЗЛ-05.АЕ-ХХ-ДЗ - пристрій для виконання функцій релейного захисту, автоматики, управління і сигналізації лінії напругою 35 кВ з функцією дистанційного захисту, визначення місця пошкодження ліній, з зовнішньої програмованої логікою, з вільною конфігурацією дискретних входів, виходів світлодіодів, можливістю формування індикації, сигналізації, блокувань, зовнішнього відключення і т.д. відповідно до вимог застосування безпосередньо на місці установки;
  • РЗЛ-05.АЕ-ХХ-ВВ - пристрій для виконання функцій релейного захисту, автоматики, управління і сигналізації вводів та інших приєднань на підстанції напругою 35/10(6) кВ, із збільшеною кількістю дискретних входів і виходів, з розширеною функціональністю, з зовнішньою програмованою логікою, з вільною конфігурацією дискретних входів, виходів світлодіодів, з функціональністю аналогічно серійним пристроям РЗЛ-05.А;
  • РЗЛ-05.АЕ-ХХ-СВ - пристрій виконання функцій релейного захисту трансформатора напруги (ТН), перемикання кіл напруги від різних секцій шин, автоматики, управління та сигналізації приєднань секційного вимикача (СВ) напругою 6 - 35 кВ;
  • РЗЛ-05.АЕ-ХХ-Т2 - пристрій виконання функцій основного і резервного захистів, автоматики та сигналізації двообмоткових трансформаторів з вищою напругою (ВН) до 110 кВ.

Пристрої серії РЗЛ-05.АЕ-ХХ можуть об'єднуватися по каналах зв'язку в локальну інформаційну мережу з використанням інтерфейсів RS485 або Ethernet 10/100 BASE-TX(FX)

Пристрої оснащені трьома інтерфейсами лінії зв'язку: з комп'ютером - USB на передній панелі пристрою, RS485 - 1 шт. на задній панелі і третій (по виконанням) інтерфейс - RS485 або Ethernet FX (TX).

При використанні інтерфейсу RS-485 користувачеві доступні наступні протоколи інформаційного обміну:
- MODBUS-RTU;
- МЕК 60870-5-103-2006.

При використанні інтерфейсу Ethernet 10/100 BASE-TX (FX) користувачу доступні наступні протоколи інформаційного обміну:
- MODBUS-TCP;
- МЕК 60870-5-104-2004;
- МЕК 61850-8-1.

Одноразово може функціонувати тільки один протокол інформаційного обміну.

 

ФункціїКод
ANSI
РЗЛ-05.АЕ -ХХ-ДЗРЗЛ-05.АЕ -ХХ-ВВРЗЛ-05.АЕ АЕ-ХХ-СВРЗЛ-05.АЕ -ХХ-Т2,Т3
1. Захист
1.1. Дистанційний захист (ДЗ)        
Прискорення ДЗ        
Визначення місця пошкодження        
Блокування ДЗ при несправності ланцюгів напруги        
1.2. Диференційний захист трансфоратора (ДЗТ): 87T      
- Цифрове вирівнювання струмів диференціальних захистів        
- Дифференціальне струмове відсічення        
- Дифференціальний захист з гальмуванням (ДЗГ)        
Блокування ДЗГ від перезбудження (по 5-й гармоніці) 24      
Контроль справності струмових ланцюгів (небаланс струмів)        
1.3. Трифазна ненаправлена ​​МТЗ: 50/51 TO +3ст.MT3 TO +3ст.MT3 TO +3ст.MT3 TO +3ст.MT3
- із незалежною витримкою часу   4 ступени 4 ступени 4 ступени 4 ступени
- із залежною час-струмовою характеристикою РТ-80, РТВ-1, НІ, СІ, ЧІ   1 ступень 1 ступень 1 ступень 1 ступень
- можливість блокування МТЗ по дискретному входу напругою  
- Захист від навантаження 49  
- Прискорення МТЗ під час включення на КЗ 50HS
- МТЗ з блокуванням від кидка струму намагнічування  
- МТЗ із вольтметровим блокуванням 51V
- МТЗ зворотної послідовностіи      
1.4. Направлений максимальний струмовий захист 67  
1.5. Логічний захист шин 68
1.6. Струмовий захист нульової послідовності(ТЗНП) 50N/51N 3 ступени 3 ступени 3 ступени  
- ненаправлена ТЗНП за виміряним струмом З Io   3 ступени 3 ступени 3 ступени  
- ненаправлена ТЗНП з розрахункового струму 3 Io    
можливість блокування ТЗНП через дискретний вхід    
1.7. Спрямований захист нульової послідовності (ТЗНП): 67N 3 ступени 3 ступени    
- спрямована ТЗНП по виміряним струму 3 Iо та напрузі 3 Uo    
1.8. ТЗНП за напругою нульової послідовності 3 Uo з вимірами трансформатора ТН 59N З ступени З ступени  
1.9. Захист від несиметричного навантаження або обриву фаз по струму (12) зворотної послідовності або по відношенню струмів зворотної та прямої послідовності 12/ (30$) 46BC 2 ступени 2 ступени 2 ступени 2 ступени
1.10. Захист від підвищення напруги (ЗПН) 59  
1.11. Захист мінімальної напруги з контролем струму 27  
1.12. Захист від підвищення частоти 81H    
1.13. Захист від зниження частоти      
1.14. Зовнішній захист по ДВ з контролем струму/напруги, к-ть 81U
1.15. Дуговий захист по ДВ з контролем струму фаз, к-ть ДВ 50L 3 3 3 3
Дуговий захист по ВОД з можливістю контролю струму, к-ть датчиків 50ARC 3 3 3 3
Захист за температурою (зовніш. датчик), к-ть 38/49T 1 1 1 1
2. Автоматика
2.1. Автоматичне повторне включення (АПВ) 79 2 цикла 2 цикла 2 цикла 2 цикла
2.1.2. Автоматичне повторне включення за напругою (АПВН)       1 цикл  
2.2. Резервування відмови вимикача приєднання (ПРВВ) 50BF 2 ступени 2 ступени 2 ступени 2 ступени
2.3. Автоматичне включення резерву (АВР) 83      
2.4. Автоматичне частотне розвантаження АЧР/ЧАПВ: 81L  
- зовнішніх пристроїв по ДВ (з одним або двома ДВ)    
- Автоматичне частотне розвантаження (АЧР-1, АЧР-2, АЧРС) за виміряною частотою      
Автоматичне розвантаження зі зниження напруги (АРЗН)      
2.5. Відновлення нормального режиму (ВНР)        
2.6. Сигналізація: "Захист 90 1", "Захист 90 2, ЕВ"; "Аварійне відключення; "Виклик" (попереджувальний сигнал); "Відмова РЗЛ"; "Про включений" (РПВ); "Про відключений" (РПО)  
2.7. Утримання / Квітування  
3. Управління
3.1. Управління вимикачем (ВКЛ та ВІДКЛ): по ДВ / за інтерфейсами зв'язку No5485, /5В / місцеве керування кнопками  
3.2. Контроль справності ланцюгів керування вимикачем  
3.3. Контроль справності ланцюгів відключення  
3.4. Контроль справності ланцюгів увімкнення  
3.5. Контроль ланцюгів трансформатора напруги (КЛН)  
4. Кількість груп уставок   2 2 2 2
Перемикання груп уставок  
5. Сервіси
Реєстратор подій (дискретних сигналів)   256 256 256 256
Цифровий осцилограф   600с 600с 600с 600с
Годинник та календар  
Система самодіагностики  
Ведення журналів повідомлень та аварій  
Відображення на дисплеї струмів та напруг  
Відображення активної Р, реактивної 0 та повної 5 потужностей на дисплеї  
Вимірювання та відображення частоти  
Результат розрахунку алгоритму ОМП, км        

 

 

Технічні характеристики
Живлення
Напруга оперативного живлення 110, 220 В
Діапазон напруги оперативного живлення (Уном = 2208В): постійного струму/змінного струму частоти 50 Гц 0 — 360В/ 80 — 254 В
Час готовності, не більше 0,3 с
Стійкість до переривання напруги живлення, не менше 0,4 с
Кількість незалежних каналів живлення 2
Споживана потужність, не більше 2x13 Вт
Струмові входи
Кількість фазних струмів 4; 7(-T2); 11(-T3)
Діапазон вимірюваних значень 0,2 - 150,0 A
Максимальне контрольоване значення 180 A
Споживана потужність вхідних ланцюгів для фазних
струмів у номінальному режимі (Iном=5А), не більше
0,1 ВА
Термічна стійкість струмових ланцюгів: тривало / протягом 1 с 10 А / 500 A
Вимірювальні ланцюги струму нульової послідовності
Номінальне значення струму 3Іo 1 A
Діапазон вимірюваних значень 0,02 — 4,00 A
Максимальне контрольоване значення 10 A
Термічна стійкість: довго / протягом 1 5A / 100 A
Номінальна фазна напруга 100 В
Кількість вимірюваних напруг 4; 7(-CB)
Діапазон вимірюваних напруг 5 - 150 В
Максимальне контрольоване значення 200 B
Основна відносна похибка вимірювання лінійної напруги +-2%
Основна похибка вимірювання напруги ЗUо +-3%
Термічна стійкість: тривало/протягом 1 с 150 В / 300 В
Основна похибка вимірювання фазових кутів між струмом ЗIо та напругою ЗUо +-3 град
Кількість входів 33
Номінальна напруга AC/DC 220 B
Рівень напруги спрацьовування 132 -176 B
Тривалість сигналу на вході не менее 40 мс
Вхідний струм (при напрузі 220 В): - при включенні 20 мА 20 мА
Вхідний струм (при напрузі 220 В): - у включеному стані 4 мА
Довго допустиме підвищення напруги 310 B
Кількість входів 3
Номінальна напруга, B DC 24 B
Кількість вихідних реле, з них: 24
- з замикаючим контактом 21
- з перемикаючим контактом 3
Напруга комутації, AC, максимум 400 B
Струм замикання та розмикання змінної напруги 5A
Напруга комутації, DC, максимум 300 B
Струм розмикання постійної напруги при t=20 мс, U=220 B 0,2 А
Інтерфейс зв'язку з АСУ RS-485 - 2 шт, ETHERNET
Протоколи інформаційного обміну MODBUS RTU, MODBUS TCP M3K 60870-5-104-2004, M3K 61850-8-1
Швидкість передачі даних за RS-485 9600...115200 бит/с
Швидкість передачі даних по Ethernet 10/100 Мбит/с
Передній порт USB
Конструктивне виконання утоплене
Габаритні розміри (ШхВхГ) 325х240х195 мм
Світлодіоди, всього/програмовані 20/16
Індикатор 2х20 OLED
Діапазон робочих температур -40...+60 °C
Допустима вологість при 25 °С 98 %
Опір ізоляції не менше 50 МОм
Міцність ізоляції тривало / імпульс 2,0 кВ, 50 Гц 5,0 кВ 50 мкс імпульс
Маса, не більше 12 кг

РЗЛ-05.АЕ Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АЕ-XX-СВ
РЗЛ-05.АЕ Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АЕ-XX-Т2, -Т3
РЗЛ-05.АЕ Завантажити керівництво з експлуатації РЗЛ-05.АЕ-XX-ВВ
РЗЛ-05.АЕ Завантажити листівку РЗЛ-05.АЕ
Монітор-2 Завантажити керівництво користувача ПЗ «Монітор-2»
Монітор-2 Завантажити програмне забезпечення для РЗЛ-05.АЕ «Монітор-2»