Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Реле контролю трифазної напруги
ЕЛ-М11-А, ЕЛ-М12-А, ЕЛ-М13-А

 

ЕЛ-М11-А - реле контролю трифазної напруги
ЕЛ-М11-А

Призначення

Реле призначені для:

 • контролю допустимого рівня мережевої напруги;
 • контролю правильності чергування і відсутності злипання фаз;
 • контролю повнофазності і симетричності мережевої напруги (перекосу фаз);
 • відключення навантаження при виході за допустимі межі рівня мережевої напруги шляхом розмикання кола керування (комутації електричних кіл змінного струму);
 • контролю рівня мережевої напруги після вимкнення навантаження і автоматичного її увімкнення після відновлення параметрів напруги до норми;
 • індикації виникнення і типу аварійної ситуації в контрольованій мережі або її відсутності.

# Завантажити керівництво з експлуатації реле ЕЛ-М11-А, ЕЛ-М12-А, ЕЛ-М13-А

Умови експлуатації

Реле призначені для роботи в закритих приміщеннях (опалюваних і не опалюваних) за наступних умов експлуатації:

 • температура довкілля:
      - для виконання У3 – від мінус 40 до плюс 55 ºС;
      - для виконання Т3 – від мінус 10 до плюс 55 ºС;
 • відносна вологість навколишнього повітря 80% для виконання У3 при температурі плюс 25 ºС і 98% для виконання Т3 при температурі плюс 35 ºС;
 • висота над рівнем моря - не більше 2000 м;
 • навколишнє середовище – не вибухонебезпечне, таке, що не містить пилу (у тому числі струмопровідного) в кількості, що порушує роботу реле, а також агресивних газів і пари в концентраціях, що руйнують метали і ізоляцію.

Механічні зовнішні впливаючи чинники відповідають групі М6 по ГОСТ 17516.1-90.
При цьому реле стійкі до багатократних ударних навантажень тривалістю від 2 до 20 мс з максимальним прискоренням 3g і вібраційним навантаженням в діапазоні частот:
    - від 5 до 15 Гц з максимальним прискоренням 3g;
    - від 15 до 100 Гц з максимальним прискоренням 1g.
Робоче положення у просторі – вертикальне.

Технічні характеристики

1.1. Функції захисту і автоматики, що виконуються реле контролю трифазної напруги по модифікаціях, приведені в таблиці 1, а індикація і управління реле - в таблиці 2.

Таблиця 1. Функції захисту і автоматики

ФункціяЕЛ-М11-А
ЕЛ-М12-А
ЕЛ-М13-А
Захист від порушення послідовності чергування фаз у трифазній мережі + -
Захист від зникнення напруги на одній з фаз (обрив фази) + +
Захист від зниженої напруги + +
Захист від підвищеної напруги + +
Захист від асиметрії (перекосу фаз) + +
Захист від "злипання" фаз + +
Контроль величин параметрів у момент ввімкнення і в процесі роботи + +
Автоматическое переключение контактов выходного реле при выходе
хотя бы одного из контролируемых параметров за пределы допусков
+ +
Автоматичне перемикання контактів вихідного реле при виході хоч би одного з контрольованих параметрів за межі допусків + +

 

Таблица 2. Індикація і управління реле

Елементи управління та індикаціїЕЛ-М11-А
ЕЛ-М12-А
ЕЛ-М13-А
Регулятор витримки часу Тср + -
Регулятор часу ввімкнення і АПВ Твкл + +
Двоколірний світлодіод з червоним і зеленим світінням для індикації наявності й типу аварійної ситуації в контрольованій мережі або її відсутності + +
Живлення від трифазної мережі без нейтралі + +

 

2.2. Основні технічні характеристики реле приведені в таблиці 3.

Таблица 3 – Основні технічні характеристики реле

ПараметрВиконання реле
ЕЛ-М11-АЕЛ-М12-АЕЛ-М13-А
1. Номінальна лінійна напруга Uном, В* 100, 380, 400
2. Частота контрольованої мережі f, Гц 50±5
3. Межі допустимого відхилення вхідної контрольованої напруги 0,4…1,4 Uфн
4. Уставки спрацьовування по напрузі:
- симетричне зниження фазної напруги; 0,7 Uфн 0,5 Uфн 0,5 Uфн
- однофазне зниження напруги (при Uфн в двох інших фазах); 0,6 Uфн 0,7 Uфн 0,75 Uфн
- ооднофазне підвищення напруги (при Uфн в двох інших фазах); 1,2 Uфн
- підвищення напруги (симетричне або однофазне,
при Uфн в двох інших фазах).
1,3 Uфн
5. Похибка спрацьовування по напрузі, % не більше ±5
6. Коефіцієнт повернення:
- по зниженню напруги;
- по перевищенню напруги;
 
не більше 1,05
не більше 0,95
7. Уставка часу спрацьовування при симетричному і
однофазному зниженні, а також однофазному підвищенні
напруги Tср, с
встановлюється дискретно:
0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0
нерегульована
0,15
8. Час спрацьовування при перевищенні напруги
по рівню 1,3 Uфн, обриві або "злипанні" фаз, с
0,15±0,05
9. Час ввімкнення і АПВ, с с встановлюється дискретно:
1,2,3,5,7,10,15,20,25,30
10. Похибка часу спрацьовування при симетричному
і однофазному зниженні, однофазному підвищенні напруги,
часу ввімкнення і АПВ, с
не більше ±0,05 до уставки 1с,
не більше ±0,3 від уставки 1с до уставки 7с,
не більше ±5% вище уставки 7с
11. Додаткова погрішність спрацьовування по напрузі
від температури, % на 1 °С
не більше ±0,15
12. Додаткова похибка спрацьовування за часом від температури, с не більше ±0,05 до уставки 1с,
не більше ±0,3 від уставки 1с до уставки 7с,
не більше ±5% вище уставки 7с
13.Час готовності реле, с немає
14. Споживана потужність реле, Вт не більше 5

 

Комутаційна здатність в колах змінного струму близько 250 В•А, АС-22 по ДСТУ 3020-95.

Реле стійке до дії перешкод, що мають наступні параметри:
   - - форма хвилі - затухаючі коливання частоти (1,0±0,1) МГц, модуль огинаючої яких зменшується на 50% відносно максимального значення після 3-6 періодів;
   - амплітуда першого імпульсу;
а) при подовжній схемі підключення …………………………(2,50±0,25) кВ;
б) при поперечній схемі…………………………………..…………..(1,0±0,1) кВ;
   - частота повторення імпульсів……………………………………(400±40) Гц;
   - внутрішній опір джерела…………………………..(200±20) Ом;
   - тривалість випробувань …………………………………………....(2,0±0,2) с.

Механічна і комутаційна зносостійкість реле не менше 500 000 циклів.
Опір ізоляції реле, не менше:
   - в холодному стані за нормальних кліматичних умов……50 Мом;
   - в нагрітому стані при температурі 55 °С.……………………………10 Мом;
   - в умовах підвищеної вологості 98% при температурі 35 °С.……...1 Мом.
Вид і кількість контактів реле …………………………………2 перемикаючих.
Маса реле …………………………………………………………...…не більше 0,15 кг.
Термін служби реле ………………………………………………………не менше 12 лет

 

# Завантажити керівництво з експлуатації реле ЕЛ-М11-А, ЕЛ-М12-А, ЕЛ-М13-А