Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, -53), +38 (063) 313-57-15 (-17) - Email: sales@relsis.ua

Пристрій захисту, автоматики та контролю для підстанцій і приєднань 6-35 кВ
RZL-400

 

RZL-400 - пристрій захисту, автоматики та контролю для підстанцій і приєднань 6-35 кВ
RZL-400


Широкий спектр функцій

Широкий спектр функцій
захисту та автоматики


Резервне живлення від ланцюгів ТС

Резервне живлення
від ланцюгів ТС


Журнал подій

Цифровий осцилограф
Журнал подій


Інтеграція в SCADA-системи

Інтеграція в
SCADA-системи


Температура експлуатації

Температура експлуатації
-40°C...+60°C


Програмування логіки

Можливість програмування
логіки (під замовлення)


Дуговий захист

Дуговий захист за допомогою
оптоволоконних датчиків


advantage-rzl-05

Дешунтування струмових
соленоїдів вимикачів

Призначення RZL-400

Нові пристрої серії RZL-400 з розширеною програмно-логічною конфігурацією та можливістю реалізації вільно програмованої логіки, призначені для виконання функцій релейного захисту, автоматики, сигналізації, реєстрації аварійних параметрів, діагностики та керування вимикачами різних приєднань напругою 6 - 35 кВ комплектних розподільчих пристроїв з постійним, змінним або випрямленим оперативним струмом.

Великий набір функцій та можливостей в компактному корпусі

Використання RZL-400:

 • захист повітряних і кабельних ліній для підстанцій та РП 6-35 кВ з постійним і змінним оперативним струмом;
 • захист ввідних і секційних вимикачів;
 • резервний захист трансформаторів середньої/високої напруги;
 • КРП власних потреб електростанцій;
 • заміна застарілих електромеханічних і мікроелектронних реле та пристроїв РЗА.

Апаратні особливості RZL-400:

 • оптимальне співвідношення ціни та функціональності;
 • малі габарити пристрою 220х207х80,5 мм;
 • можливість утопленого (на панелях, щитах чи шафах керування) або виступаючого (навісного) монтажу для встановлення на плоску стінну поверхню;
 • універсальне живлення пристрою (змінна, постійна, випрямлена напруга, живлення від струмових ланцюгів);
 • вбудована схема шунтування-дешунтування котушок відключення РТМ, РТВ;
 • 2-х полюсна клема для підключення зовнішнього джерела живлення;
 • 8 аналогових входів (IA, IB, IC, 3I0, UA, UB, UC, 3U0);
 • 9 дискретних входів (ДВ), в тому числі 3 ДВ типу «сухий контакт», для підключення місцевих органів керування (ключі управління ВВ, ключі блокування, кнопки скидання сигналізації));
 • 8 реле (5 реле з перемикаючою групою контактів, в тому числі одне – з пам'яттю спрацювання (K2 - бістабільне), одне реле сигналізації справності пристрою (KWD), одне – з подвійною перемикаючою групою контактів (К7) та 3 реле із замикаючою групою контактів);
 • 3 входи для оптоволоконних датчиків дугового захисту з довжиною кабелю 5 м;
 • незамерзаючий OLED-дисплей;
 • місцеве керування вимикачем кнопками «ON» (зелена) і «OFF» (червона) з передньої панелі;
 • функціональні кнопки меню навігації;
 • повна цифрова мембранна клавіатура для вводу значень уставок і для швидкого доступу до необхідних пунктів меню;
 • 20 світлодіодів (в тому числі 16 – двокольорових (синій і червоний) з можливістю вільного налаштування функціоналу окремо на кожний колір);
 • наявність порту зв'язку USB на передній панелі для налаштування пристрою, зчитування журналу та осцилограм;
 • наявність ізольованого порту зв'язку RS-485 для зв'язку з АСУ;
 • наявність порту зв'язку Ethernet RJ-45 для зв'язку з АСУ;
 • високі експлуатаційні характеристики (гарантована робота в складних умовах експлуатації (від -40 до +60°С, сейсмостійкість)).

Програмні особливості RZL-400:

 • повне налаштування пристрою з передньої панелі без необхідності підключення до ПК, гнучке програмування ДВ (затримки, інверсія, вибір функції), реле (вибір функції, режими роботи) та світлодіодів (вибір функції, режими роботи) за допомогою уставок (для виконань RZL-400.1, RZL-400.2, RZL-400.3);
 • контроль станів ДВ та реле, а також електричних параметрів приєднання, з передньої панелі пристрою;
 • дві групи уставок з можливістю перемикання по ДВ та з меню;
 • можливість вибору мови інтерфейсу;
 • єдине програмне забезпечення для налаштування та контролю «Монитор-2»;
 • універсальний формат файлів збережених уставок і параметрів, а також логічних схем (можливість використання файлів на різних версіях ПЗ без обмежень);
 • енергонезалежний журнал подій на 1024 записи;
 • запис осцилограми від вибраних функцій (збереження 32 осцилограм по 65 секунд кожна);
 • наявність протоколів зв’язку Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104;
 • телеуправління по протоколам Modbus, IEC 60870-5-101/103/104;
 • захист доступу до пристрою паролем;
 • безперервний контроль працездатності (самодіагностика) пристрою.

Функції захисту, автоматики і контролю RZL-400:

 • Струмові захисти від різних видів пошкоджень (струмова відсічка (СВ), максимальний струмовий захист (МСЗ) – 3 ступені, направлений максимальний струмовий захист (в лінію, в шину, з вільним сектором), прискорення МСЗ, блокування МСЗ по напрузі (ВМ-блокування) та по кидкам струму намагнічування, затримка повернення пускового органу МСЗ (у випадку нестійкого пошкодження лінії) (для МСЗ-1 та МСЗ-2), часострумові характеристики (для МСЗ-3) – 5 характеристик);
 • Логічний захист шин (ЛЗШ);
 • Захист від перевантаження (ЗОП) з тривалою витримкою часу;
 • Захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму ЗІ0 від аналогового входу, по розрахунковому струму 3І0 з фазних струмів, по напрузі 3U0, направлений захист від замикань на землю (в лінію, в шину, з вільним сектором);
 • Захист мінімальної напруги (ЗМН) з блокуванням по стану вимикача – 2 ступені;
 • Захист від перевищення напруги (ЗПН) – 2 ступені;
 • Захист від несиметрії навантаження та обриву фаз струму (ЗОФ);
 • Зовнішній захист з контролем струму (ВнЗ) – 8 ступенів;
 • Дуговий захист на оптоволоконних датчиках (ДгЗ) – 3 датчика;
 • Дуговий захист по ДВ (ДгЗ) – 3 ступені;
 • Функція керування вимикачем;
 • Вимкнення по зміні положення викатного візка вимикача;
 • Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) – 2 цикли;
 • Функція пристрою резервування відмови вимикача (ПРВВ на запит і на резервування);
 • Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) за частотою та по ДВ – 3 ступені;
 • Частотне автоматичне повторне ввімкнення (ЧАПВ);
 • Захист від перевищення частоти (ЗПЧ);
 • Контроль ланцюгів напруги (КЦН);
 • Функція контролю справності вимикача, контроль ланцюгів вимикання та вмикання (КЦО і КЦВ);
 • Визначення місця пошкодження;
 • Розрахунок ресурсу вимикача;
 • Функція обмеження по потужності (ОП) і вимірювання споживаної потужності;
 • Додаткові порогові елементи для редактора ВПЛ;
 • Аварійна та попереджувальна сигналізація з енергонезалежною індикацією за допомогою бістабільного реле.

Номенклатура пристроїв серії RZL-400

Виконання RZL-400 відрізняються:

 • типом корпусу (У – утоплене, В – виступаюче);
 • наявністю живлення від струмових ланцюгів і функції дешунтування РТМ, РТВ;
 • наявністю 3-х входів для оптоволоконних датчиків.
 • наявністю вільно програмованої логіки (ВПЛ).

Пристрої серії RZL-400 мають 6 виконань:

ВиконанняЖивлення
від струмових кіл
і дешунтування
3 входи для оптоволоконних
датчиків (і 3 оптоволоконних
датчика в комплекті)
Наявність вільно
програмованої логіки
(ВПЛ)
RZL-400.1-В(У) Ні Ні Ні
RZL-400.2-В(У) Так Ні Ні
RZL-400.3-В(У) Так Так Ні
RZL-400.4-В(У) Ні Ні Так
RZL-400.5-В(У) Так Ні Так
RZL-400.6-В(У) Так Так Так

 

Вид спереду RZL-400 Роз’єми для підключення (вид зліва) RZL-400 Роз’єми для підключення (вид справа) RZL-400

 

Схема підключення RZL-400

Схема підключення RZL-400