Контактний телефон: +38 (044) 500-61-51 (-52, 53), +38 (063) 313-57-17 - Email: sales@relsis.uaТермінал релейного захисту та автоматики
серії СЕЗАМ-Т для двообмоткового й
триобмоткового трансформатора


СЕЗАМ-Т - термінал захисту трансформатора
СЕЗАМ-Т

Пристрої серії СЕЗАМ-Т призначені для виконання функцій релейного захисту, автоматики і управління двообмоткового й триобмоткового трансформатора.

У пристроях серії СЕЗАМ закладені найсучасніші принципи. Логіка функціонування будується на базі бібліотеки стандартних функцій ANSI з використанням сучасних відкритих мов високого рівня. Модульний принцип побудови конструкції дозволяє оптимізувати її відповідно до завдань, які потрібно вирішити, що дозволяє досягти найкращих показників «ціна / функціональність».

Серия СЕЗАМ обладает всеми стандартными функциями микропроцессорных защит – функциями защиты, измерения, автоматики, диагностики сети и коммутационного аппарата, самодиагностики, цифрового осциллографирования и связи по открытому протоколу MODBUS. При этом необходимо подчеркнуть, что устройство, соответствуя всем необходимым требованиям к перспективному развитию системы, не перегружено избыточными функциями, что позволяет обеспечить оптимальное соотношение цены и качества.

# Завантажити детальний опис на СЕЗАМ-Т, СЕЗАМ-Т3

Конструкція

Серія СЕЗАМ володіє всіма стандартними функціями мікропроцесорних захистів - функціями захисту, вимірювання, автоматики, діагностики мережі та комутаційного апарату, самодіагностики, цифрового осцилографування і зв'язку з відкритого протоколу MODBUS. При цьому необхідно підкреслити, що пристрій, відповідаючи всім необхідним вимогам до перспективного розвитку системи, не перевантажений надлишковими функціями, що дозволяє забезпечити оптимальне співвідношення ціни і якості.

СЕЗАМ-В - термінал захисту ввідного вимикача

Базовий модуль, який встановлюється безпосередньо в шафах управління, та виносний пульт управління, який з'єднується з основним блоком за допомогою кабелю.

Базовий модуль зберігає і виконує програму логіки роботи. Пульт управління зберігає меню користувача, виконує функції відображення поточних параметрів і редагування уставок.

СЕЗАМ-В - пульт управління

Пульт управління встановлюється в найбільш зручному для користувача місці (наприклад, на лицьовій панелі шафи, на щитку керування) і забезпечує інтерфейс користувача для введення, виведення та індикації за допомогою клавіатури, світлодіодів і LCD.
Пульт управління містить інтерфейс RS485 для підключення до базового модулю та інтерфейс USB для підключення до персонального комп'ютера.

У поданій таблиці наведені приклади виконання пристроїв СЕЗАМ для різних приєднань з жорсткими логічними схемами, що задовольняють максимум запитів споживачів. Зазначені функції релейного захисту вносяться в процесор на заводі виробника за допомогою спеціальної програми.

Набір уніфікованих апаратних рішень і велика бібліотека стандартних функцій захисту і автоматики пристроїв серії СЕЗАМ дозволяють швидко створити пристрій під ваші потреби. Якщо Вам необхідно пристрій з унікальними логічними функціями, ми готові реалізувати будь-яке ваше бажання без збільшення термінів постачання!

Таблиця типів виконань пристроїв захисту серії СЕЗАМ-Т

Код
функції
по ANSI
Найменування параметру Захист
двообмоткового
трансформатора
Захист триобмоткового
трансформатора
СЕЗАМ‑Т
- 02.01
СЕЗАМ‑Т
- 11.01
СЕЗАМ‑ТЗ
- 10.01
СЕЗАМ‑ТЗ
- 12.01
СЕЗАМ‑ТЗ
- 14.01
Функції захистів
  СВ+МСЗ: 4 ступені 4 ступені 4 ступені 4 ступені 4 ступені
50 МСЗ відсічка + + + + +
51 МСЗ незалежний/залежний
(5 часострумових характеристик)
3/1 3/1 3/1 3/1 3/1
50V, 51V з вольметровим блокуванням 4 - 4 - -
67 направлений 2 ступені - - - -
50HS Прискорення МСЗ 4 4 4 4 4
50N
51N
Захист від замикання на землю по 3 Io: - 2 ступені 2 ступені - 2 ступені
ЗНЗ відсічка - + + - +
ЗНЗ незалежний/залежний
(5 часострумових характеристик)
- 2/2 2/2 - 2/2
на вищих гармоніках - - - - -
67N Захист від замикання на землю по 3 Io і 3 Uo направлений - - - - -
27 Захист мінімальної лінійної напруги - 4 ступені 4 ступені - 4 ступені
27S Захист мінімальної фазної напруги - 4 ступені 4 ступені - 4 ступені
27D Захист мінімальної напруги прямої послідовності - - - - -
59 Захист максимальної лінійної / фазної напруги - - - - -
59N Захист максимальної напруги нульової послідовності - - - - -
46 МСЗ зворотної послідовності (захист від асиметрії живлення) 2 ступени 2 ступени 2 ступени 2 ступени 2 ступени
47 Захист максимальної напруги зворотної послідовності - - - - -
46PD Контроль справності (симетрії) ланцюгів струму + + + + +
37 Мінімальний струмовий захист - - - - -
  Зовнішній захист по ДВ з можливістю дистанційного контролю сили струму 5 ДВ 5 ДВ 5 ДВ 5 ДВ 5 ДВ
48 Захист від затяжного пуску двигуна - - - - -
51LR Захист від блокування ротора двигуна - - - - -
38/49T Захист від перегріву з вимірюванням температури зовнішніми датчиками + + + + +
68 Логічна селективність - - - - -
87T Диференційна струмова відсічка (ДСВ) + + + + +
  Диференційний струмовий захист з гальмуванням (ДСГ) + + + + +
87М Диференційний захист двигуна - - - - -
78PS Захист від зворотної потужності - - - - -
Функції автоматики
79 Автоматичне повторне включення (АПВ), кількість циклів - - - - -
50BF ПРВВ   1 ступінь 1 ступінь 1 ступінь 1 ступінь
  Автоматичне включення резерву (АВР) - - - - -
  Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) - - - - -
  Автоматичне повторне включення по частоті (ЧАПВ) - - - - -
66 Обмеження кількості пусків - - - - -
  Заборона пуску перегрітого двигуна - - - - -
Функції керування та контролю
  Дистанційне (меісцеве) ВІДКЛ і ВКЛ вимикача по зовніщним командам +(-) +(-) +(-) +(-) +(-)
  Оперативне введення / виведення функцій захисту та автоматики по зовнішнім сигналам + + + + +
69 Блокування включення + + + + +
30 Сигнализація + + + + +
86 Квитування + + + + +
74 Контроль кола відключення + + + + +
  Контроль ресурса вимикача + + + + +
Сервісні функції
  Вимірювання струмів 8 8 10 10 10
  Вимірювання напруг 4 4 4 4 4
  Вимірювання частоти - - - - -
  Фіксація струмів відключення на момент аварії + + + + +
  Фіксація напружень на момент аварії + + + + +
  Реєстрація 250 подій з енергонезалежною пам’яттю + + + + +
  Осцилографування з енергонезалежною пам'яттю + + + + +
  Інтеграція в АСУ + + + + +
  Управління наборами уставок по дискретному входу АСУ 2 2 2 2 2
Аналогові вхідні кола
  Кількість входів по струму 8 8 10 10 10
  Кількість входів по напрузі 4 4 4 4 4
  Кількість датчиків температури * ? ? ? ? ?
Дискретні вхідні кола
  Кількість дискретних входів 8 12 12 8 12
  Кількість виходів (реле) 6 10 12 6 10
* - кількість датчиків температури уточнити при замовленні

# Завантажити детальний опис на СЕЗАМ-Т, СЕЗАМ-Т3

# Завантажити таблицю типувиконань пристроїв захисту серії СЕЗАМ